Meny
 
 
  • Berit Rian er administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Berit Rian er administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Fram med pisken!

Bare to av ti styremedlemmer i aksjeselskapene i Trøndelag og resten av landet er kvinner. Enda færre er daglige ledere. 

 Av Berit Rian, adm. direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen

 

På den internasjonale kvinnedagen er det på sin plass å reflektere litt rundt status for andel kvinner i styrer og ledelse i næringslivet. Status er at utviklingen går i riktig retning, men vi beveger oss fremover med museskritt. Altså – ikke så mye å rope hurra for på en dag som denne, dessverre.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen har i mange år vært opptatt av å få flere kvinner inn på arenaer der beslutninger fattes i næringslivet. Vårt eget forretningsnettverk for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner med mer enn 600 medlemmer, GROnett, har som mål å øke andelen kvinner i styrer og ledelse i virksomhetene i regionen. Bedre kjønnsbalanse vil bidra til mer innovasjon, bedre beslutninger, bedre arbeidsmiljø og bedre lønnsomhet. Når næringslivet tar i bruk den samlede kompetansen som finnes i samfunnet, vil det gi mer likestilling og økt verdiskaping.

Bare to av ti styremedlemmer i aksjeselskapene i Trøndelag og resten av landet er kvinner. Enda færre er daglige ledere. Dette er ikke i tråd med forventningene vi har til lik vurdering av evner og kompetanse i befolkningen. Tiden er inne for et taktskifte, og da må vi ta i bruk både gulrot og pisk.

 
Enig med Vestre
Utviklingen er annerledes for de børsnoterte selskapene (ASA) som siden 2003 har hatt krav om minimum 40 prosent av begge kjønn i styrene. I dag, 20 år etter, er 42 prosent av alle styremedlemmer i de 11 børsnoterte selskapene med hovedkontor i Trøndelag kvinner. Gledelig er det også at tre av disse selskapene nå har fått kvinnelig toppsjef.

Næringsforeningen er derfor enig i næringsminister Jan Christian Vestres (Ap) forslag om at det bør innføres krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper uavhengig av selskapstype, og at dette bør kombineres med en frivillig sertifiseringsordning for mangfoldsledelse. Et krav om minimum 40 prosent av begge kjønn i styrer vil være et meget virkningsfullt tiltak. Videre vil en frivillig sertifiseringsordning være et nyttig verktøy for den enkelte bedrift, i tillegg til at bedriften vil kunne vise hvordan de jobber med likestilling og andre mangfoldsperspektiver i egen virksomhet.

Enkelte er negative til at det nå foreslås innført en form for «kvotering» i mange bedriftsstyrer. Men så lenge vi er enige om at intelligensen er rimelig likt fordelt mellom kjønnene, bør ikke dette være et problem. Det finnes jo like mange dyktige kvinner som menn som kan påta seg styreverv i næringslivet.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i sitt høringsforslag at kravet om bedre kjønnsbalanse i styrer bør gjelde for selskaper over en viss størrelse. De ber om innspill på hvilke terskelverdier som bør legges til grunn for de som skal omfattes. Vi mener at dette i utgangspunktet burde gjelde for de aller fleste bedrifter, men vi ser samtidig at det kan være fornuftig å legge opp til en ordning der man i første omgang innfører dette overfor de litt større selskapene.

 

Ikke gjør det for komplisert
Men hva bør definisjonen på et «større selskap» være? Vi er opptatt av at det ikke innføres altfor mange nye terskelverdier som bedriftene må forholde seg til. Det eksisterer i dag en rekke definisjoner på hvilke selskaper som skal omfattes av ulike krav og regler – det være seg regnskapsloven, åpenhetsloven, revisjonsplikten og lignende. Alle disse terskelverdiene bør koordineres slik at det blir enklere for en bedrift å vite hva man skal forholde seg til når det gjelder ulike lover og regler.

I vår høringsuttalelse til departementet foreslår vi også et annet tiltak som kan bidra til å øke kvinneandelen i styrer og ledelse i næringslivet: Det bør stilles krav til god kjønnsbalanse i styre og ledelse i bedrifter som søker om støtte eller tilskudd fra offentlige virkemiddelaktører. Dette bør gjelde for søknader overfor offentlige aktører som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.

Det er ikke ofte Næringsforeningen ønsker at det brukes mer pisk enn gulrot, men i denne saken er det helt nødvendig!


Henter møter...