Meny
 
 

Generalforsamling NiT 2022

I henhold til Næringsforeningen i Trondheimsregionens vedtekter innkalles det herved til GENERALFORSAMLING tirsdag 5. april kl. 12.

Styrets forslag til dagsorden

    Godkjennelse av innkalling
    Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
    Godkjennelse av dagsorden
    Styrets årsberetning for 2021
    Revidert årsregnskap for 2021
    Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte
    Godkjennelse av revisors honorar
    Medlemskontingent for 2023
    Budsjett for 2022
    Saker som styret eller foreningens medlemmer forelegger
    Valg til styre og valgkomite

Styre: 5 av 10 styremedlemmer er på valg for 2 år; samt styreleder og nestleder for 1 år
Valgkomité: 4 av 5 medlemmer er på valg for 2 år; samt leder for 1 år


Sakspapirene ligger HER.
De deles også ut i møtet, eller kan hentes hos foreningen før generalforsamlingen. Sistnevnte gjelder også for regnskapene til de to stiftelsene Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse og Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken.

Klikk her for å melde deg på årets Generalforsamling

Henter møter...