Meny
 
 

Generalforsamling NiT

Årets generalforsamling avholdes mandag 16. mars 2015, kl. 17.00-19.00 i Næringslivets Hus, Dronningens gate 12, 4. etasje.

Styrets forslag til dagsorden er som følger:

- Godkjennelse av innkalling
- Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen
- Godkjennelse av dagsorden
- Styrets årsberetning for 2014
- Revidert årsregnskap for 2014
- Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte
- Godkjennelse av revisors honorar
- Medlemskontingent for 2016
- Budsjett for 2015
- Saker som styret eller foreningens medlemmer forelegger
- Forslag til endring av foreningens vedtekter og instruks for valgkomiteen
- Valg til styre og valgkomité

Sakspapirene finner du her

De deles også ut i møtet, eller kan hentes hos foreningen før generalforsamlingen. Det samme gjelder regnskapene for de to stiftelsene Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse og Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken.

Det vil avslutningsvis i møtet bli gitt en orientering om en del aktuelle saker i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen/Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry ved adm. direktør Berit Rian.

Bedrifter med mellom 0 og 10 ansatte har på generalforsamlingen 1 stemme, bedrifter med mellom 11 og 50 ansatte har 2 stemmer, bedrifter med mellom 51 og 100 ansatte har 4 stemmer, bedrifter med mellom 101 og 250 ansatte har 7 stemmer, og bedrifter med mer enn 251 ansatte har 10 stemmer.

Meld deg på til møtet her

Det vil være enkel servering under generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Styreleder Adm. direktør
Knut Efskin Berit Rian

Henter møter...