Meny
 
 

Generalforsamling NiT 2023

I henhold til Næringsforeningen i Trondheimsregionens vedtekter innkalles det herved til GENERALFORSAMLING tirsdag 28. mars kl. 14-16. Klikk her for å melde deg på.

Styrets forslag til dagsorden:

    Godkjennelse av innkalling
    Valg av møteleder og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
    Godkjennelse av dagsorden
    Styrets årsberetning for 2022
    Revidert årsregnskap for 2022
    Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte
    Godkjennelse av revisors honorar
    Medlemskontingent for 2024
    Budsjett for 2023
    Saker som styret eller foreningens medlemmer forelegger
    Valg til styre og valgkomite

Styre: 5 av 10 styremedlemmer er på valg for 2 år; samt styreleder og nestleder for 1 år
Valgkomité: 1 av 5 medlemmer er på valg for 2 år; samt leder for 1 år


Sakspapirene finner dere HER. De deles også ut i møtet, eller kan hentes hos foreningen før generalforsamlingen. Sistnevnte gjelder også for regnskapene til de to stiftelsene Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse og Handelsstandens Eldreboliger Hasselbakken.

Det vil avslutningsvis i møtet bli gitt en orientering om aktuelle saker i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen/Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry ved adm. direktør Berit Rian.

Bedrifter med mellom 0 og 10 ansatte har på generalforsamlingen 1 stemme, bedrifter med mellom 11 og 50 ansatte har 2 stemmer, bedrifter med mellom 51 og 100 ansatte har 4 stemmer, bedrifter med mellom 101 og 250 ansatte har 7 stemmer, og bedrifter med mer enn 251 ansatte har 10 stemmer.

 

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

         

Trond F. Mellingsæter            Berit Rian
Styreleder                            Adm. direktør  


Henter møter...