Meny
 
 

En bærebjelke i trøndersk næringsliv

Den direkte verdiskapingen knyttet til havbruksnæring skaper store ringvirkninger for hele Trøndelag.  

Trøndelag er en av de største havbruksregionene i Norge og står for mellom 20-25% av den norske produksjonen av oppdrettslaks. I tillegg til den direkte verdiskapingen knyttet til laks skaper havbruksnæringen store ringvirkninger i tilknyttede næringer og lokalsamfunnet. 

Nå er rapporten om havbruksnæringen i Trøndelag klar, der ringvirkningene kartlegges.

Rapporten er bestilt av Trøndelagsstiftelsen og Næringsalliansen for Trøndelag og utført av JR Consulting. 

Her er noen av hovedfunnene:

- Sjømat dominerer trøndersk eksport

- Sjømatnæringen sysselsetter 12 000 personer i Trøndelag og blir stadig viktigere for verdiskapingen

- Sjømatnæringen bidrar i betydelig grad til finansieringen av velferdstilbudet i Trøndelag

- Sjømat og havbruk dominerer blant de største bedriftene i Trøndelag

Sjømatnæringen: en bærebjelke i trøndersk næringsliv

 

 

 


Henter møter...