Meny
 
 

Heder til NiT-sjefen

Berit Rian fikk Madame Beyer-prisen 2014!

Madame Beyer-prisen er SpareBank 1 SMN sin pris til årets kvinnelige leder i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og deles ut på arrangementet Manifestasjon.


Prisen er oppkalt etter en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondheim. Da mannen døde valgte hun selv å lede virksomhetene videre i motsetning til de fleste andre. Madame Beyer (født 1726 og døde 1810) var en meget gavmild og gjestfri dame og var nærmest en institusjon i byen.


Målet med prisen er at den kan inspirere kvinnelige ledere, og gi velfortjent honnør og oppmerksomhet.


Kriteriene er:

  • Prisen skal deles ut en gang per år til en kvinnelig leder som har sitt virke i Trondheimsregionen
  • Hun skal inneha en lederstilling med resultatansvar eller fagansvar
  • Hun skal ha oppnådd resultater som gagner bedriften og/eller næringslivet i regionen

Prisvinneren får kr 50.000,- (som fortrinnsvis benyttes til personlig kompetansepåfyll og lederutvikling) samt et kunstverk.

Prisvinneren for 2014 er Berit Rian, adm. direktør for Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

I sin begrunnelse sier juryen som følger:

"Juryen har hatt mange sterke og gode kandidater å velge blant, og valget har falt på Berit Rian.


Berit Rian har en lang karriere bak seg i vår regions næringsliv. Som leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen har hun flyttet fram samarbeidet og samholdet innen næringslivet på en måte som er forbilledlig og som skaper verdier for den enkelte bedrift og for hele regionen.

Fra å være en ren Trondheimsforening er næringsforeningen nå et samarbeid for hele regionen. I fagrådene og på utallige møteplasser skapes det grunnlag for inspirasjon og erfaringsutveksling.

Det er plass for alle, både de små og de store i vårt varierte og rike næringsliv. Og Berit er den som binder det hele sammen og drar lasset for alle. Det er kontinuerlig utvikling på alle arenaer, og sammen med sine medarbeidere inspirerer hun og er hele tiden opptatt av å bidra til bedre rammebetingelser.

Samarbeidet og dialogen med viktige samarbeidsparter i det politiske miljø og organisasjoner er godt og til glede for hele regionens næringsliv. Det samme gjelder samarbeidet med næringsforeninger i andre store byer, og Berit er ikke redd for å ta oppmannsjobben i viktige saker som regional forvaltning av finansformuen og etablering av GROnett. Hun får på vegne av regionens næringsliv satt saker på dagsorden.

Men viktigst av alt er Berit Rians fascinerende måte å være på. Hun har et personlig engasjement for enkelt bedrifter og for by og region. Hun har en entusiasme som gir den enkelte gründer tro og gjør oss alle stolt. Med sin åpne og inspirerende personlighet sprer hun optimisme rundt seg og gir andre kraft.

Årets vinner er vår tids Madame Beyer!"

Juryen for 2014-prisen har bestått av Eli Arnstad, SpareBank 1 SMN (juryleder), Knut Vestbø, SpareBank 1 SMN, Otto Frøseth, Investinor (repr. fra NiTs styre) og Janne Rødsand Helling, Klapp Media (repr. fra NiT/Fagråd GROnett).

For spørsmål, ta kontakt med:

Juryleder Eli Arnstad på mobiltelefon 992 12 752. 

Prisvinner Berit Rian på mobiltelefon 950 31 885.


Henter møter...