Meny
 
 
  • Åpne linjer: Adm. direktør Berit Rian og næringspolitisk leder Børge Beisvåg koordinerer telefonmøte mellom byens handelsnæring og Trondheim kommune. Foto: Gent Tahiri Åpne linjer: Adm. direktør Berit Rian og næringspolitisk leder Børge Beisvåg koordinerer telefonmøte mellom byens handelsnæring og Trondheim kommune. Foto: Gent Tahiri

Holder hjulene i gang

Handelsnæringen med situasjonsrapport til NiT og Trondheim kommune mandag ettermiddag.

Dagligvarehandelen er blant de samfunnskritiske funksjonene som er helt nødvendig å ivareta i koronakrisen vi nå står oppe i. Mandag rapporterte de største aktørene i handelsnæringen om sin situasjon til Næringsforeningen og kommunedirektør Morten Wolden i et felles telefonmøte.

 På tråden med kommunedirektøren var lederne for byens kjøpesentre, Midtbyen Management, IKEA, samt de største dagligvarekjedene. Fra NiT stilte bl.a. direktør Berit Rian, næringspolitisk leder Børge Beisvåg og leder for fagråd handel, Jørgen Sagmo.

Hovedbudskapet fra Wolden var at kommunen ikke ønsker en mørklagt by med stengte butikker.

 - Vi skal ta forholdsregler, følge hygienereglene, men prøve å leve livene våre som vanlig, innenfor de begrensningene som settes av retningslinjene fra sentralt hold, som endres fra time til time, sa kommunedirektøren.

 

Ulike føringer

Dagligvareaktørene kunne rapportere om god varetilgang og optimisme fra grossistleddet, noe som er avgjørende for å holde butikkene og arbeidsplassene i gang. For kjedene går mye tid med til å sette seg inn i og følge Helsedirektoratets retningslinjer og råd, men de må også forholde seg til ulike retningslinjer i kommunene de opererer i. Noen har butikker i 150 kommuner, som kan ha til dels ulike føringer lokalt. Enkelte lukker kommunegrensen helt for all trafikk utenfra, mens andre kommuner krever at all frukt og grønt skal være plastemballert av smittevernhensyn. Stor ulikhet i lokale regler oppleves som krevende å håndtere.

Det ville derfor vært en stor fordel med likt regelverk og retningslinjer for alle kommuner, var aktørene enige om.

 

Strenge rutiner på renhold

En samlet handelsnæring rapporterte om betydelig innskjerping på renholdsrutiner, for å beskytte både kunder og egne ansatte mot mulige smittekilder. I tillegg til en massiv innsats på renhold har mange også leid inn vektere for å bidra til at besøk i butikkene og kjøpesentrene gjennomføres trygt og innenfor nasjonale retningslinjer som énmetersregelen. Roll-ups som ber handlende om å respektere karantenereglene er et annet tiltak som er iverksatt.

På kjøpesentrene har enkelte næringsdrivende nå stengt dørene midlertidig, de fleste etter pålegg fra myndighetene – for eksempel serveringssteder, frisører/hudpleie og optikere.

 

Usikkerhet om åpningstider

Åpningstider er et stort tema i handelsnæringen, og dette praktiseres ulikt. En hovedårsak er at aktørene innenfor handelsnæringen er så forskjellige. Noen kjøpesentre har redusert åpningstiden. Andre igjen vil foreløpig forsøke å holde på åpningstidene, dels av hensyn til de ansatte, dels av bekymring for å få samme antall kunder inn i butikkene fordelt på færre timer, noe som kan gi trengsel.

 Karantener og råd fra Folkehelseinstituttet om å holde seg hjemme om man ikke føler seg helt frisk, har ført til problemer med å få bemanningsplaner til å gå opp for enkelte, og det vil nok bli flere stengte butikker i dagene fremover, tror bransjen.

 

Konklusjonen på mandagens bransjemøte etter initiativ fra Trondheim kommune og NiT: å dele tanker om situasjonen har nytteverdi, og dialogen skal opprettholdes mellom næringen og kommunen.


Henter møter...