Meny
 
 

Hvordan gjenkjenne en god leder?

Det er godt dokumentert at god ledelse utgjør en forskjell. Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon – som alle leder til positive resultater. Og dårlige ledere gjør det motsatte. De skaper frustrasjon, sykefravær og turnover. Så hvordan kan vi velge de rette lederne?

De siste 20 årene er det forsket mye på hva som kjennetegner gode ledere. Utgangspunktet er at gode, effektive ledere leverer resultater, eller når sine målsettinger og iverksetter de riktige aktivitetene. Forskningen på effektive ledere har tradisjonelt satt søkelys på to områder. Klikk her for å lese mer om dette. Her kan du også se et webinaret "Hvordan gjenkjenne en god leder?" med Ole I. Iversen, førsteamanuensis II, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.


Henter møter...