Meny
 
 

Ikke kast servering, kultur og reiseliv under bussen!

Nye restriksjoner i mars 2021 krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker.

Til

Næringsminister

Finansminister

Kulturminister

Næringskomiteens medlemmer

Finanskomiteens medlemmer

Familie- og kulturkomiteens medlemmer

Stortingsrepresentanter fra Trøndelag

 

Trondheim, 24. mars 2021

 

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

De nasjonale tiltakene som nå gjelder fra og med 25. mars, får umiddelbare konsekvenser for servering, kultur og reiseliv, og de ansatte i disse virksomhetene. Videre merker handelsnæringen godt at folk nå holder seg hjemme, noe som innebærer at også de må ta ned antall ansatte på jobb. Med strengere nasjonale tiltak må også staten justere opp og tilpasse sine virkemiddelpakker. Her er Næringsalliansens innspill:

 

·         Kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må utvides både i lengde, og også slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:

o   Tap på varelager som følge av at varer med kort holdbarhetstid må kasseres.

o   Kostnader til smitteverntiltak.

o   Minimumsbemanning for å holde bedriften i live når den er nedstengt.

o   Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering; alternativt må denne reduseres fra 10 til maksimum 2 dager.

o   Ordningen må også omfatte enkeltmannsforetak.

·         De fem lønnspliktdagene for permitteringsperiode to må fjernes.

·         Arbeidstakere som nå blir permittert må gis 100% lønn, slik det ble gjort i mars 2020.

·         Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, tilby kompetansehevende tiltak etc. fremfor å permittere.

·         Det må snarlig komme på plass en kompensasjonsordning som også fungerer for de virksomheter som ikke har relevant sammenligningsgrunnlag med 2019.

·         Arrangører som nå igjen må kansellere planlagte arrangementer på svært kort varsel må få dekket sine tap.

·         Renten på utsatte skatteinnbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.

·         Det er viktig at man fra Stortingets side også kommer med signaler på skatte- og avgiftsregimet for de særdeles utsatte bransjene.  Mye egenkapital er tapt, og det trengs hjelp til å bygge opp igjen solide bedrifter.

·         Tiltaksmidler som overføres direkte til kommunene må styrkes betraktelig. De 500 millionene som ble presentert som nye midler på gårsdagens pressekonferanse er dessverre langt fra nok til å kompensere for de tap bedriftene nå må ta.

·         Tiltaksmidler til kommunene må også innrettes slik at de treffer bedre de virksomheter som har falt utenfor kompensasjonsordningene, eller som har kunnet få lite støtte via disse. «Kommunemilliarden» spredd tynt ut over landet treffer verken godt nok eller kraftig nok.

 

 

Med vennlig hilsen,

Næringsalliansen for Trøndelag

 

Berit Rian

Leder Arbeidsutvalget

(og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)


Henter møter...