Meny
 
 
 • photo: shutterstock photo: shutterstock

Ingen kapitaltørke i Trøndelag

Trøndersk finansnæring er i sterk vekst, viser ny bransjeanalyse.

- Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag viser en robust og kompetent bransje. Sektoren har 4.075 ansatte og forvaltningskapitalen anslås til 905 milliarder kroner. Sektoren rangeres som tredje størst i Trøndelag målt i verdiskaping. Finansnæringen har dessuten stor betydning ved at den understøtter alle andre bransjer med kapital, kompetanse og finansielle tjenester som gjør det mulig å utvikle et robust og diversifisert næringsliv i Trøndelag.

Det forteller næringsutvikler Christian Haugen i Næringsforeningen, som har stått bak den ferske Finansanalysen som nylig er gjennomført på bestilling av foreningens Fagråd finans.

Analysen viser blant annet at den private kapitalen i Trøndelag har vokst med 113 prosent siden 2012, noe som er klart høyest i landet sammenlignet med andre fylker.

- Denne utviklingen gjør at Trøndelag tar innpå andre fylker og øker den potensielle investorkapitalen i regionen for utvikling av næringsliv og samfunnet, mener Haugen.

 

Bank dominerer

Det er bank som utgjør det største segmentet i regionens finansnæring. Midtpunkt har derfor spurt leder for Næringsforeningens Fagråd finans, Trond Mellingsæter, om noen hovedfunn i Finansanalysen.

 

- Hva vil du si om statusen for trøndersk finansnæring nå i 2018?

- Nå har bankene nettopp levert årsresultatet for 2017. Det er ingen tvil om at det er meget god utvikling i finansnæringen – også i vår region. Det er viktig for at solide banker skal fylle sin samfunnsrolle og bidra til vekst i resten av næringslivet, forteller Country Manager Trond Mellingsæter i Danske Bank.

 

- Fikk du noen overraskelser i Finansanalysen?                                                                           

- Kort oppsummert så er jeg positivt overrasket over både omfanget og utviklingen, og jeg er stolt over å være en del av trøndersk finansnæring.

 

- Mange snakker om at banker i stadig større grad blir som teknologiselskaper å regne. Finansanalysen viser også at en svært stor andel av de som jobber innen finansnæringen i Trondheimsregionen tror teknologi vil få stor betydning fremover, eller endre næringen fullstendig. Hva er din oppfatning?

- Det er ingen tvil om at teknologi får stadig større betydning, men å si at vi er et teknologiselskap synes jeg er å dra det for langt. Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert, og prosesser vil automatiseres. For oss betyr det at våre ansatte vil få enda bedre tid til å være gode tilretteleggere og rådgivere for kundene, i et spenn som varierer fra et ungt par skal kjøpe sin første bolig til en bedrift skal bestemme seg for om de skal satse utenlands eller ikke. Det er i disse situasjonene vi i dag vinner kundenes tillit, og da er rådgiveren helt sentral.

Når det er sagt så er det riktig at det meste vil bli endret i løpet av de kommende fem til ti årene. Vi må holde fokus på kundene forventer av oss: at vi er en finansiell partner som leverer gode solide tjenester, som de kan regne med og som forenkler hverdagen. For å oppnå dette er den teknologiske utviklingen avgjørende, og her er vi heldige som har et av de fremste digitale miljøene rett rundt hjørnet. Gjennom godt samarbeid med akademia og næringsforeningen er det stort potensial for å finne menneskene som ser den digitale utviklingen med et forretningsmessig perspektiv, noe som gir oss en solid styrke og evne til å snu oss rundt ved behov. Ny teknologi vil gi helt nye brukeropplevelser, og det synes jeg er en utrolig spennende utvikling å følge med på.

Teknologimiljøene utvikler finans

- I hvilken grad bidrar teknologimiljøene i Trondheimsregionen til utviklingen av finansnæringen?

- Det mylderet som finnes av sterke teknologimiljø og startups i vår region er viktig for utviklingen av finansnæringen. Gjennom utvikling av smarte løsninger, og bedre bruk av kundedata, ser vi at det kommer flere løsninger som effektiviserer hele finansnæringen. Danske Bank investerer både tid og ressurser for å samarbeide og lære av miljøene. Blant annet har vi investert i nHack, en lokal akselerator som tar nordiske startups til Kina for å utvikle seg videre. Vi ser for eksempel at kunstig intelligens åpner for et hav av muligheter, men vi må stille oss de avgjørende spørsmålene hvorvidt teknologien skal: a) erstatte og automatisere rutineoppgaver, b) fungere som en hjelpende hånd for våre dyktige ansatte eller c) ta det til et helt nytt nivå som vi ikke er kapable til å forstå, hvor maskinene løser oppgaver på sin egen måte. Vi må ha et bevisst forhold til behov og mulighetene som finnes – ikke gå for første og beste buzzord.

 

- Hva er de viktigste teknologiene å henge med på?

- Jeg vil si at det viktigste er å henge med på hvordan teknologien endrer kundenes behov, vaner og adferd. Det starter og slutter med kundene. Som bank opererer vi på tvers av mange land og har kunder som varierer fra en pensjonist på 70 år til de største selskapene i Norden. Det er mer teknologi der ute enn noe selskap kan absorbere, og derfor bruker vi store ressurser på å analysere og vurdere hva vi skal satse på. Et godt eksempel er Blockchain-teknologien, som vil kunne revolusjonere internasjonal handel og oppgjør. Et annet eksempel er evnen til å anvende avansert data, som blant annet gjør det mulig å helautomatisere låneforespørsler.  Sist men ikke minst vil digitalisering av kundereiser bidra til at kundene får pengene på konto i løpet av sekunder. Teknologi er forenkling.

Trøndersk finansnæring går godt. Det bekreftes av Trond Mellingsæter, Danske Banks Country Manager og leder for Business Banking Norge. Han er også leder for Næringsforeningens Fagråd finans.

Ny kompetanse kreves

- Antallet ansatte innen bank har totalt sett gått noe, men ikke vesentlig ned siden Næringsforeningen sist gjennomførte en liknende finansanalyse i 2010. Hva slags kompetanse er det dere sikter dere inn mot, og hvor utfordrende er det å få tilgang på relevant kompetanse for å utvikle næringen for fremtiden?

- I Danske Bank har vi hatt en økning i antall ansatte også i 2017. Men vi som mange andre i bransjen står overfor store endringer, og det er en realitet at vi trenger påfyll av annen kompetanse enn tidligere – ikke bare økonomer. Vi ser dog ikke på dette som en umulig oppgave ettersom vi er et internasjonalt konsern med mange karrieremuligheter for de som viser seg frem og rekker opp hånda. Og som en bank med sterk tilhørighet i Trondheim jobber vi med å gjøre oss attraktive for NTNU-miljøet, som er anerkjent internasjonalt for innovativ utvikling og teknologisk kompetanse. Det er en spennende tid vi har foran oss, og vi skal være med i kampen, avslutter Trond Mellingsæter.

Fakta Fiansnæringen i Trøndelag:

 • Omsetning: 30,7 mrd
 • Forvaltningsmidler/eiendeler: 904,8 mrd
 • Aktive eierfond - kapital under forvaltning: 30,2 mrd
 • Business Angels: 95 
 • Ansatte: 4.075
 • Studenter innen økonomi/finans: 4.700

Flere forretningsengler

På andre siden av Nidelva sitter Joar Welde, som er partner i Viking Venture.

 

- Forklar kort hvem dere er og hva dere driver med.

- Vi er en vekstinvestor som investerer i selskaper som har en etablert posisjon og omsetter mellom 20 og 100 millioner kroner når vi kommer inn. Fokuset vårt er på B2B programvareselskaper. De leverer programvare som støtter arbeidsprosesser hos brukerne av programvaren. Erfaring fra internasjonal ekspansjon med sammenlignbare selskaper og tilgang til vekstkapital er våre to hovedbidrag. Vår jobb er å gjøre norske B2B programvareselskaper nordisk ledende og etablere selskapene som europeiske aktører. Totalt forvalter Viking Venture ca. 1,7 milliarder kroner. Viking Venture har i dag 15 aktive B2B softwareselskaper i sin portefølje.

 

- Hva vil du si om statusen for trøndersk finansnæring sett fra ditt ståsted som profesjonell investor?

- Trøndersk finansnæring, og spesielt egenkapitalområdet som jeg jobber med, er vesentlig endret siden tidlig på 2000-tallet da Viking Venture ble etablert. Den gang var det både begrensninger på egenkapitalmiljøer og tilgang til kapital. I dag er flere store egenkapitalmiljøer etablert i regionen, og vi har fått en oppblomstring av aktive forretningsengler.

 

- Finansnæringen er i sterk endring. Hvilke forutsetninger har Trondheimsregionen for å opprettholde og eventuelt styrke sin posisjon, med teknologiutviklingen som bakteppe?

- Med de sterke teknologiske miljøene og de gode kandidatene fra NTNU har regionen alle forutsetninger for å styrke sin posisjon.

 

- Hvilke utfordringer ser du med hensyn til vekst i finansnæringen i Trondheim?

- Jeg mener at det er viktig å opprettholde fokus på å tiltrekke seg den beste kompetansen.

 

Investerer i fintech

- Har dere selv investert i noen fintech-bedrifter? I tilfelle hvilke, og hva slags markedspotensial har de?

- Viking Ventures mest kjente fintech-selskap er Signicat AS, med hovedkontor i Trondheim. Signicat leverer digitale identifiserings- og signeringstjenester og er i dag den ledende aktøren i Norden innen området. Selskapet vokser kraftig og har passert tresifret omsetning. Signicat har etablert seg med kontorer i blant annet London og Amsterdam med mål om å bli europeisk ledende. Signicat opererer i et årlig milliardmarked.

 

- Hvilken tidshorisont har dere normalt på eiersiden i selskap som Signicat før dere gjør en exit?

- Utgangspunktet for Viking Venture når man investerer i B2B programvareselskaper er at man innen en tidshorisont på tre til fem år for eksempel skal gå fra å være et ledende norsk selskap til å være et ledende nordisk selskap. Etter dette kan det være naturlig at man får med seg aktører som sammen med Viking Venture bidrar til å utvikle selskapet til et ledende europeisk selskap.

 

- Og hvor lenge har dere vært inne i Signicat nå? Hva er de videre planene for selskapet?

- Viking Venture investerte i Signicat høsten 2008. Planen for selskapet er å fortsette veksten i Europa.

 

Venture-miljøet blomstrer. Joar Welde er partner i Viking Venture og medlem i NiTs Fagråd finans.

Kraftig økning i egenkapital

- Det hevdes at investorer i noen tilfeller tar exiten litt for tidlig, slik at teknologi, nøkkelkompetanse og hele selskaper selges ut av regionen før kommersialiserings- eller industrialiseringsfasen. Hva er din erfaring?

- Vårt fokus er på etablerte selskaper som har kommet et godt stykke i kommersialiseringsfasen når vi kommer inn på eiersiden. Det er forskjell på om man selger et teknologiselskap som blir kjøpt opp av en industriell aktør som ønsker teknologien, eller om man selger et veldrevet B2B programvareselskap som er ledende innenfor sin nisje. Vi opplever at kjøperne av B2B programvareselskaper ønsker å videreutvikle selskapet med basis i den plattformen selskapet har.

 

- Nå foreligger den helt ferske finansanalysen. Fikk du stort sett bekreftet det du visste fra før, eller bød analysen på noen aha-opplevelser?

- En aha-opplevelse fra finansanalysen er oversikten som viser hvor mye egenkapital for forvaltes i regionen. Dette er hele bredden fra såkorn til vekstkapital, og representerer en kraftig økning i forhold til tidligere egenkapitaloversikter.

Fakta Fagråd finans:

 • Sikre god kapitaltilgang i regionen for bedrifter i alle utviklingsfaser
 • Bidra til oppbygging av miljøer/bedrifter som vil satse ut fra Trondheim
 • Fokusere på nødvendigheten av sterke kapitalmiljøer og finansinstitusjoner med beslutningskompetanse i Trondheimsregionen
 • Bidra til å få på plass en regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer 
 • Bidra til tettere samarbeid mellom økonomi- og ledelsesutdanningene ved NTNU og HiST, herunder en samlokalisering av økonomimiljøene i Hesthagen.

 

Av Kenneth Stoltz

 


Henter møter...