Meny
 
 
  • Preben Imset Matre (2.år Marin biologi) og Einar Nonås Agdestein (3.år Marin teknikk), er henholdsvis ansvarlig for bedriftsrelasjoner og leder og i den nyoppstartede studentorganisasjonen NTNU Ocean Club. Tekst og foto: Jan-Are Hansen Preben Imset Matre (2.år Marin biologi) og Einar Nonås Agdestein (3.år Marin teknikk), er henholdsvis ansvarlig for bedriftsrelasjoner og leder og i den nyoppstartede studentorganisasjonen NTNU Ocean Club. Tekst og foto: Jan-Are Hansen

Klar for blå omstilling

Det ryktes at Norske Veritas gjorde rent bord blant studentene ved Marin teknikk på NTNU for endel år tilbake. Istedenfor å lete etter potensielle kandidater så tilbød de like greit hele avgangskullet jobb.

- Det er i hvert fall en vandrehistorie vi har hørt. Men ikke sitér oss på det, smiler Einar Nonås Agdestein (3.år Marin teknikk) og Preben Imset Matre (2.år Marin biologi).
De to er henholdsvis leder og ansvarlig for bedriftsrelasjoner i den nyoppstartede studentorganisasjonen NTNU Ocean Club, som offisielt ble sjøsatt i forbindelse med Ocean Week 2016 nylig.
- Kort oppsummert så skal vi være en tverrfaglig interesseorganisasjon for studenter ved NTNU som er interessert i å studere, eller jobbe med et eller annet aspekt ved havrommet. Det kan være alt i fra olje- og gass til fiskeoppdrett, sier Agdestein til Midtpunkt.


Fleksibilitet
Uansett om historien rundt Norske Veritas er sann eller ikke - markedet for ingeniører med maritim- og petroleumskompetanse har vært brennhet i svært mange år. Ingeniører fra NTNU er fremdeles ettertraktet vare, men etter at oljebremsen slo inn for alvor har det blitt litt roligere.
- Det er ikke lenger noen automatikk i at man blir tilbudt en jobb som er skreddersydd utdanningen allerede halvveis i studieløpet, sier Agdestein.
- En utdanning fra NTNU med ordet marin i tittelen har gjerne vært ensbetydende med en jobb innen oljesektoren?
- Det har du kanskje rett i, men mariningeniører kan brukes til så mye mer, fastslår Agdestein.
Matre er enig.
- Kompetansen som studentene ved NTNU besitter er fleksibel. Det er sant uansett hvilket institutt man kommer fra, legger han til.

Inspirert av MiT
"A sea of opportunities" var headingen til Ocean Week 2016. Den viktigste problemstillingen som ble tatt opp under konferansen var hvordan Norge skal klare å omstille seg fra oljeavhengighet, til å bruke de enorme havområdene våre på en enda mer differensiert måte.
- Er dere optimister?
- Ja, det er vi. Omstilling var et ord som ble mye brukt under konferansen. Og det er vi klar for, sier de to til Midtpunkt.
Ocean Club er inspirert av en lignende løsning ved MiT. Det var en av professorene ved Marin teknikk som tok med seg ideén hjem til Trondheim etter et besøk der i fjor.
- MiT har Energy Club som samler fagmiljøer rundt utvikling av fornybar energi, forteller Matre.

Vekstområder
"Du kan ta mastergradsstudentene her på NTNU Marintek. De er nok de første på svært mange år som vil merke at trykket innen olje- og gass er lavere enn på lenge. Men den kompetansen som produseres her er så viktig at den må opprettholdes og utvikles ytterligere," sa lederen for Maritimt Forum Midt-Norge, Erik Dyrkoren, til Midtpunkt da han gikk inn i stillingen for omlag ett år siden.
- Er dere enige?
- Absolutt. Det er mye svartmaling for tiden. Ja det går tregere i Nordsjøen, men kompetansen ved NTNU er omfattende og fleksibel, mener Matre.
Agdestein legger vekt på de potensielle vekstområdene til Norge.
- Gruvedrift på havbunnen - deep sea mining, er ett eksempel. Det er et felt vi bare såvidt har begynt å undersøke. Det er enorme muligheter her, sier han.

Tverrfaglig
Den maritime klyngen er i dag landets mest kunnskapsintensive og innovative næring, og bidrar med 11 prosent av all verdiskaping i norsk næringsliv, når olje- og gassvirksomhet holdes utenfor.
- Ocean Club skal være en ressurs som maritime arbeidsgivere og næringsliv kan anvende når de trenger oppdatert kompetanse og arbeidskraft, sier Agdestein.
- Det gjelder også i forbindelse med sommerjobber, interships og bachelor- og masteroppgaver, påpeker Matre.
- Dere har tatt linjeforeningstanken et skritt videre?
- Det kan du godt si. Juss, økonomi og språkfag er også relevante fagdisipliner for oss. Også ikke så veldig maritime ingeniørfag som bygg, har plass i Ocean Club, avslutter de to.

Vil øke interessen
- Vi har etablert NTNU Ocean Club som en tverrfaglig interesseorganisasjon for å øke interessen for havrommet blant studenter ved NTNU, forklarer Ingrid Schjølberg, professor og ansvarlig for prosjektet NTNU Oceans Science and Technology.
- Om man studerer biologi, samfunnsvitenskap, humanora, IKT, ingeniørvitenskap, økonomi eller annet så er det viktig kunnskap og kompetanse hvis vi skal kunne utvikle alle disse områdene. Havrommet omfatter maritim transport, samfunnsutvikling, forvaltning, energi og mineraler fra havet, arktis, marine bioressurser og mye mer, sier Schjølberg til Midtpunkt.
Hun ønsker at mange flere studenter ved NTNU skal ønske å ta prosjektoppgaver knyttet til det marine eller maritime, og bidra i samfunnsdebatten om hvordan vi skal forvalte havrommet.
- Det er kun slik vi kan sikre blå vekst og bærekraftig bruk av havrommet, fastslår Schjølberg.


Henter møter...