Meny
 
 
  • Førsteklasses innpakning. Forseggjorte trekasser fra Capro på Melhus er emballasje til Premium-produktene fra Sandvik Teeness. - Dette er produkter fra 150.000-200.000 kroner og oppover, forklarer leder for salgs- og markedsstøtte, Nils Aksel Ruud. Tekst og foto: Kenneth Stoltz Førsteklasses innpakning. Forseggjorte trekasser fra Capro på Melhus er emballasje til Premium-produktene fra Sandvik Teeness. - Dette er produkter fra 150.000-200.000 kroner og oppover, forklarer leder for salgs- og markedsstøtte, Nils Aksel Ruud. Tekst og foto: Kenneth Stoltz
  • Neste generasjon. Ingeniørene Oddvar Standal og Mathias Tjomsland jobber med forskning og utvikling i Sandvik Teeness, og viser her frem det nye sensorerte produktet SilentTools Plus, som inngår i Sandvik Coromants produktfamilie CoroPlus. Tekst og foto: Kenneth Stoltz Neste generasjon. Ingeniørene Oddvar Standal og Mathias Tjomsland jobber med forskning og utvikling i Sandvik Teeness, og viser her frem det nye sensorerte produktet SilentTools Plus, som inngår i Sandvik Coromants produktfamilie CoroPlus. Tekst og foto: Kenneth Stoltz

Klar for industriens Internet of Things

Sandvik Teeness utvikler verktøyene som skal sikre industriarbeidsplassene på Ranheim de neste tiårene.

 

Det er julestemning bak glassfasaden som huser Sandvik Teeness på Ranheim. En helt ny bydel fylles opp med boliger og stadig flere teknologitunge arbeidsplasser. Sandvik Teeness har sett den unike transformasjonen i Grilstadfjæra på nært hold siden 2008. Selskapets historie er imidlertid langt eldre.

Fra studentidé til svensk industrigigant
- Det hele begynte med teknologi utviklet av en student på slutten av 1960-tallet, forteller leder for salgs- og markedsstøtte i Sandvik Teeness, Nils Aksel Ruud.
Teknologien var spiren til et kommersialiserbart produkt på gamle TNS i Ila, Trondhjems Nagle- og Spigerfabrik, som senere endret navn til Teeness. De startet med dreieprodukter til verksteds- og skipsindustrien, som siden ble utvidet med fresing og finboring. I sine vibrasjonsfrie verktøy under merkevarenavnet SilentTools ligger unik teknologi i den passive vibrasjonsdemperen, som takler det meste innen avansert dreiing, fresing, og boring.
Selskapet inngikk en eksklusiv salgs- og distribusjonsavtale med svenske Sandvik Coromant tidlig på 1970-tallet. Den trøndereide bedriften hadde mange gode år, og vokste etter hvert ut av den gamle spikerfabrikken i Ila. Nybygget på Grilstad sto klart i januar 2008, året startet med optimisme i produksjonslokaler skreddersydd for fortsatt vekst.
- Så kom markedssvikten gjennom bankkrisen, og vi mistet 30 prosent av omsetningen på ganske kort tid. De tre lokale familiene som delte eierskapet, solgte til Sandvik sommeren 2008. Det at vi var en del av Sandvik-konsernet bidro sterkt til å få oss opp igjen. De er en sterk utviklingspartner som har gitt oss mye større markedssynlighet globalt enn vi hadde tidligere, sier Ruud.

97 prosent eksporteres
Svenske Sandvik er et internasjonalt multibrand med 45.000 ansatte. Men de 120 medarbeiderne på Ranheim spiller en viktig rolle i konsernet med sine SilentTools som er anerkjent globalt. Hele verden er markedet, mens verdiskapingen skjer i eget hus.
- Det er viktig for oss og for vår eksistens at vi har utvikling, produksjon og salg her nede. Vi produserer 650 standardartikler her, som skal kunne leveres innen 48 timer til kunder i hele verden. I tillegg produseres kundespesifikke spesialartikler som utgjør bortimot ti prosent av omsetningen.
Det er Europa og USA som utgjør de største markedene. Ruud anslår at kun to til tre prosent av omsetningen skjer innenlands. Han understreker imidlertid at kundene på hjemmebane er viktige.
- De har et svært høyt kompetansenivå og er krevende kunder. Derfor presses vi til å strekke oss til det ytterste av hva som er mulig i samarbeid med kunden, og det er naturligvis utrolig utviklende og tilfredsstillende når vi lykkes i å løse store, komplekse utfordringer, smiler Ruud.

Ingeniørtungt
I tillegg til kundedrevet FoU fremhever Ruud det gode samarbeidet med NTNU og SINTEF som et stort konkurransefortrinn. Om lag 20 personer jobber med utvikling og innovasjon internt i organisasjonen. 65-70 arbeider i produksjon. Resten er i ingeniør- støttefunksjoner.
- Hvem er de viktigste kundene deres?
- Verkstedindustrien, maskinleverandørindustrien og flyindustrien er viktige kunder, og ikke minst er subseamarkedet krevende konstruksjons- og produksjonsmessig. Men vi flytter grenser ved å jobbe med krevende kunder med ekstreme behov, påpeker Ruud, som tar med Midtpunkt bort til to av ingeniørene som jobber med FoU internt i bedriften.
Landingsunderstellet på alle jetfly i verden som er større enn Boeing 737 er maskinert med verktøy fra oss, innleder Oddvar Standal og Mathias Tjomsland, og eksemplifiserer hvilke ingeniørmessige utfordringer deres verktøy skal håndtere:
- Våre verktøy skal bore, slipe og frese i vanskelige materialer, der det er langt, trangt og tynnvegget – og der man skal tåle -50 °C i den ene enden og 2000 °C i andre enden.

Industri 4.0
Standal og Tjomsland arbeider med en ny generasjon verktøy som kombineres med elektroniske komponenter – det som gjerne omtales som Industri 4.0, Den fjerde industrielle revolusjon eller Industrial Internet of Things. Det dreier seg om produkter med sensorer som kan levere data både til prosessen og fra prosessen. Verktøyet blir operatørens forlengede øye, forklarer ingeniørene, med prototypen i hånd. Den vekket stor interesse da den ble fremvist på en stor messe i Chicago i september, og industrialisering skjer til neste år.
- Vi har enerett på å plassere sensorene i egne verktøy. Vi er spente, for den nye teknologien øker verdien på produktene våre voldsomt. Datafangst benyttes i bearbeidingen, slik at man kan korrigere og overvåke i en helt annen grad enn tidligere. Det å vite hva man skal gjøre med data genererer verdier, og skaper samtidig behov for nye forretningsmodeller.

Sikre arbeidsplasser
Ruud er klar på at innovasjon på dette nivået trygger arbeidsplassene på Ranheim.
- Dette er ikke arbeid som bare kan settes ut til en fabrikk i utlandet. Industrien er i rivende utvikling. Det er en ny digital tid for verkstedindustrien, og vi forbereder egen produksjon på å bli enda mer digitalisert. Det er mye vi ser utviklingspotensial i, så vi må beskytte vår IPR godt. Det disse to karene her holder på med vil bli et hovedfokus for oss i mange år fremover, konstaterer Ruud med et blidt nikk til Standal og Tjomsland.
- Er det lett å få tak i mennesker med relevant kompetanse til bedriften?
- Da oljeindustrien var brennvarm var det litt vanskelig å få nok folk, men nå går det veldig fint å rekruttere godt kvalifiserte mennesker til bedriften. Vi samarbeider dessuten med fagskoler og tar inn lærlinger, per i dag har vi seks lærlinger, forteller Ruud.
- Hvordan er driftsinntekter og resultat for bedriften i dag – og om tre år?
- Vi har merket litt nedgang i markedet som følge av oljenedkjølingen. I år kommer vi ut med omtrent 10 prosent lavere omsetning enn i 2015. I et treårsperspektiv ser vi for oss et flatt marked. Men bunnlinjen er positiv, forsikrer Ruud.
Sandvik Teeness skal levere produktivitet og har dermed løpende produktivitetsfremmende tiltak innen både innkjøp og prosesser. Men på ansattsiden vil de sannsynligvis bli flere enn færre, spår Ruud.
- Dagens bemanning vil være med oss fremover. Samtidig vil vi søke etter en del ny kompetanse som vi trenger på utviklingssiden, særlig innen digitalisering.

Frankfurt neste?
Så kommer ikke journalisten utenom spørsmålet om direkteruten til Stockholm – ganske relevant for et selskap med svenske eiere, skulle man tro?
Salgslederen bekrefter dette, han reiser selv til Sandviks hovedkontor 16 mil nord for Stockholm 7-8 ganger i året. Andre tar turen oftere.
- Å kunne fly direkte tur/retur Stockholm er alfa og omega for oss. Det vi savner litt er en direkterute til Frankfurt. Å fly via Oslo er en pest og en plage. Og når vi først snakker om kommunikasjoner mener jeg at Grilstad-/Ranheimsområdet med så mye boliger og næringsliv fortjener å få et togstopp igjen, avslutter Nils Aksel Ruud.

 


Henter møter...