Meny
 
 
  • Webinaret: Byggebørsen - Koronautgave Webinaret: Byggebørsen - Koronautgave

Kommende bygg- og anleggsprosjekter

Næringsforeningen i Trondheimsregionen gjennomførte 30. April webinaret “Byggebørsen - Koronautgave”, for å se på hvilke prosjekter som kommer og framskyndes av kommuner og Trøndelag fylke i lys av koronakrisen. Her får du en oppsummering av bygg- og anleggsprosjektene som ble lagt fram på webinaret.


Se webinaret "Byggebørsen - Koronautgave" her

Trøndelag fylkeskommune - Bygg
Oppdag vgs (145m) - Totalentreprise, Anbud Q3-20, byggestart Q1 21
Melhus vgs (234m) - Utvikling/samspill totalenterprise, Anbud Q1-21, byggestart Q1-22
Guri Kunna vgs, Hitra (40m) - Totalenterprise, Anbud Q3-20, byggestart Q1-21
Kyrksæterøra vgs (50m) - Totalenterprise, Anbud mai 20, byggestart Q3-20
Schøning (34m) - Byggherrestyrte delentrepriser, Anbud mai 20, byggestart Q2-20
Trondheim Katedralskole (405m) - Utvikling/samspill totalentreprise, Anbud Q1-21 – byggestart Q1- 22
Ny vgs Trondheim Øst (627m) - Utvikling/samspill totalentreprise, Anbud Q3-20 – byggestart Q2-22
Ole Vig vgs, 2-prosjekt (64m) - Kontrahert begge, 1 totalentr./1. Byggherrestyrt, Byggestart Q1-20
Levanger vgs (50m) - Totalentreprise, Anbud Q3-20 – byggestart Q1-21
Åfjord vgs (120m) - Totalentreprise, Anbud Q3-20- byggestart Q2-21
Verdal vgs (318m) - Skanska, Utvikling/samspill totalentreprise, Byggestart Q2-21
Johan Bojer vgs, Vanvikan (362m) - Ruta, Utvikling/samspill totalentreprise, Byggestart Q2-21
Tiller vgs (585m) - HENT, Utvikling/samspill totalentreprise, Byggestart Q3-20
Fagfornyelsen (50m) - Byggestart mai 20
Vedlikehold- og energi/miljøtiltak (flere) - (225m) - pågår 2020

Trøndelag fylkeskommune - Vei
Fosenvegene (269m) - Oppstart 2020
Fosenvegene marginalp. Fv. 715 Krinsvatnet - Rødsjø (50m) - Oppstart høsten 2020
Laksevegen (421m) - Oppstart 2020
Laksevegen marginalprosjekt, Vinterdal-Tynsetodden (70m) - Oppstart 2020
Laksevegen marginalprosjekt, Røssvika-Slåttåvika (50m) - Oppstart 2020
Fv. 17/720 (314m) - Oppstart 2020
Fv. 17/720, marginalprosjekt (220m) - Oppstart 2020
Bompengepakkene Fb. 30 og Laksevegen nord (uavklart kostnad)
Innherredsveien - Miljøpakken (320 mill) - Oppstart 2020
Fv. 704 - Miljøpakken (450m) - Oppstart 2021
Pakke av mindre prosjekter - Miljøpakken (291m) - Oppstart 2020
Skredsikring Berfjorden & Paulen (280m) - Oppstart 2020
Fv. 704 Sandmoen-Rødde - Gang- og sykkelveg (46m) - Oppstart 2020
Fv. 755 Kvistadbakken.Tømte - Gang- og sykkelveg (42m) - Oppstart 2020
Fv. 17 Litj Tyldum-Skarland bru - Gang- og sykkelveg (35m) - Oppstart 2020
Fv. 770 Marøya - Gang- og sykkelveg (18m) - Oppstart 2020
Pilotprosjekter, Melhus og Hitra (15m) - Oppstart 2020
Fornyingsprogram (ca 200 mill, kan bruke + 1 mrd - forutsetter statlige penger)
Vedlikehold (437m)

Trondheim kommune
Stabbursmoen skole (150m) - Utvidelse av eksisterende skolebygg, konkurranse høst 2020
Risvollan barnehage (90m) - Nybygg, reguleringsarbeid pågår, oppstart 2021
Krisesenteret (50m) - Oppstart høsten 2020
Dragvoll helse- og velferdssenter (250m) - tilbygg til eksisterende helse- og velferdssenter, konkurranse sommmer / høst 2020
Klæbu omsorgsboliger (120m) - nye boliger, oppstart sent 2020
Søbstad helsehus (463m) - oppstart 2023
Heggstad bofellesskap (80m) - riving, rehabilitering og nybygg, oppstart sent 2020
Stavne dagsenter (140m) - rehabilitering og nybygg, konkurranse sommer / høst 2020
Jakobslivegen 107 (70m) - bolig, riving og rehabilitering, oppstart 2021
Marinen lekeplass og park (24,1m) - Detaljprosjektering i 2020. Mulig oppstart entreprise senhøsten
Baklidammen rehabilitering (25m) - Oppstart entreprise - høst 2020
Vikåsen vanntunnel - detaljprosjektering i løpet av  2020
Klæbu - Tiller, vann- og avløpssystem (273m), Oppstart entreprise i 2020
Fossumdalen etappe 5 - 7 (55m) - Detaljprosjektering i 2020
Renovering vann og avløpsledninger (40m) - Oppstart entreprise i 2020
Kyvannsvegen - Gløttrenna, fornyelse VA (22,3m) - Oppstart entreprise - høsten 2020
Nedre Singsaker, fornyelse VA (30m) - Oppstart entreprise - høsten 2020
Sigurd Jordsalfars vei, sykkel m/fortau og avløp (43m) - Oppstart entreprise senhøsten 2020
Gammellina fortau og VA (15m) - Oppstart entreprise senhøsten 2020
Klefstadhaugvegen (10m)  - oppgradering av vegstrekning
Sykkelhotell Leuthenhaven (6m) - prosjektering og bygging høsten 2020, plass til 160 sykler
Snarveier (28m) - 13 byggeklare strekninger fordelt over hele byen


Midtre Gauldal kommune
8 leiligheter, Kalvtrøa (ca 13m) – Prosjektering i gang. Totalentreprise med oppstart slutten av året
Lysgården (23m) – Rasutredning i gang. Skisseprosjekt i gang.
Endelig vedtak for løsning kommunestyret i juni. Skal da vurderes bygge eller leie
Utbedring kommunale bygg (1,8m) – 6-8 små prosjekter. Pågående prosjektering. Kommer flere små anbud
Utbedring og sikkerhet kommunale veger (1,8m) – 3 prosjekter. Pågående prosjektering. Flere små anbud
Utbedring Frøset krysset (ca 10m) – Prosjektering i gang. Anbud 2 uka i mai. 
Ombygging sokkel Sykehjemmet (1m til prosjektering) – Skisseprosjekt i gang. Arkitekt anskaffet. Må endelig vedtak på plass etter dette
Utvidelse kirkegård Soknedal mm (600’) – Ikke vedtatt utførelse

Melhus kommune
Gimse skole med idrettshall (277m)
Eid barnehage (48m)
Parkeringshus (77m)
Lena Park (130m)
Vann/Avløp (62m)
Diverse investering bygg og eiendom (10m)

Alle prosjektene er planlagt startet opp i 2020

Malvik kommune
Øya kunstgressbane (8m) – Oppstart ila 2020
Utbedring av Stavsjødammen (15m) – Oppstart ila 2020
Bevilgning til diverse vedlikehold (6m)

Skaun kommune
Ølsholmen friluftsområde (ca 4m) – Ultimo 2020
Vedlikehold kommunale bygg (2,2-4,7m) – løpende, noe umiddelbart
Avløpsrenseanlegg Viggja (22m) – 2020
Hovedplan vann og avløp (36m) – Noe kan startes raskt

Indre Fosen kommune
Plastring havn Hasselvika (1,5m) – mandag
Omlegging  Føldalsveien (0,6m) – før sommeren
Leksvik kirke, minnelund (0,6 m) – sommer
Vintervedlikehold kommunale veier (36m) – før jul
Vegutbedr. Fv 718/uttak av steinmasser til Vikingbase (30m) – høsten
Ny barnehage Vanvikan (22m) – mai 2021
Renseanlegg Vanvikan (10m) – Ultimo 2021
Hovedplan vann og avløp (under arbeid) – ikke avklart
Planlegging oppgradering av kommunale grusveier (5m) - ikke avklart
Vannforsyning Skaugdal (10m) – ikke avklart


Henter møter...