Meny
 
 

Kompensasjonskalkulator: beregn hvor mye du kan få i støtte


KPMG: Regjeringspartiene og FrP ble enige om ny kompensasjonsordning for næringslivet 16. november. Den nye ordningen gir kompensasjon til næringsdrivende som opplever omsetningsfall på grunn av virusutbruddet i perioden september 2020 til februar 2021. Det forventes at søknadsportalen åpner i midten av januar.

 

Den nye ordningen minner om kontantstøtteordningen som var gjeldende fra mars til august 2020, men innebærer flere viktige endringer:

Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og det vil opprettes en ny søknadsportal i Altinn.

Søknad om kompensasjon må være attestert av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending.

Deler av utgiftene for attestasjon kan inkluderes i kostnadene som skal kompenseres.

Ordningen beregner omsetningsfall med utgangspunkt i perioder på to måneder, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette betyr at bedrifter søker samlet for september/oktober, november/desember og januar/februar. Bedrifter som ikke kan vise til omsetning i tilsvarende periode året før vil ikke kunne søke kompensasjon.

Kompensasjonsgraden øker for foretak med stort omsetningsfall. Kompensasjonsgraden er 70 prosent i perioden september/oktober, 85 prosent i perioden november/desember og 80 prosent i perioden januar/februar 2021. Maksimaltaket er 80 millioner kroner. 

Søknader for periodene i 2020, september/oktober og november/desember, må sendes i januar 2021.  

Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.

Følg lenken til KPMGs kompensasjonskalkulator for å sjekke din virksomhets muligheter for å få kompensasjon for omsetningsbortfall.


Henter møter...