Meny
 
 

Kompetanseheving i bedrifter

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag har satt av mer midler til opplæringstiltak som omhandler bærekraft og grønn omstilling.

Støtte fra BIO-ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder. 

Nå er det satt av noe ekstra midler for å kunne støtte opplæringstiltak med fokus på grønn omstilling og bærekraftsarbeid i bedriftene, og det er også fortsatt mulig å søke på alle de andre fagområdene som retningslinjene til BIO-ordningen omfatter.    

Støtteordningen prioriterer:

  • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

Les mer om dette fra Trøndelag Fylkeskommune.


Henter møter...