Meny
 
 

Topplederundersøkelsen 2019

Nytt risikobilde – endrede spilleregler.

Ledelse i ny tid oppleves mer krevende. Mange faktorer spiller inn når strategien skal pekes ut. Langsiktig verdiskapning er avhengig av å skape vekst gjennom bruk av ny teknologi, levere kvalitet, tenke bærekraft, ha riktig kompetanseutvikling, redusere sårbarheten og skape tillit til alt en gjør. Dette setter store krav til riktig ledelse som er mer dynamisk og pragmatisk tilpasset endringsreisen.

I publikasjonen «Nytt risikobilde – endrede spilleregler» oppsummeres inntrykkene etter dybdeintervjuer med norske toppledere. Møtene har gitt oss verdifull innsikt og perspektiver rund temaer som opptar dagens ledere.

Les mer på KPMG sine web-sider.

 


Henter møter...