Meny
 
 
  • Foto: Inbovi Foto: Inbovi

Krisemillioner for næringslivet

Trondheim kommune har fått 12,1 millioner i krisemidler til næringslivet. Slik kan du søke.

Kommunene har gjennom krisepakke 3 fått midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til kommunale krisefond for næringslivet. 

 

Trondheim kommune har mottatt 12,1 millioner kroner til dette formålet. Midlene skal gå økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i næringslivet og gå til direkte og dokumenterbare utgifter, tilrettelegging og tap som er oppstått på grunn av koronakrisen. Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. 

 

Søknadsfrist er satt til 1. oktober og det kan søkes om maks 200.000 kroner per bedrift. Likeledes kan det søkes om tilretteleggende tiltak. Maks søknadssum her er 500.000 kroner. 

 

Her er lenke til mer info: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/krisefond-for-naringslivet-i-trondheim-kommune/ 

 

Lenke til søknadsportal finner du her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2009&Cookie=0

 

Spørsmål om krisefondet? Ta gjerne kontakt med næringsstaben i Trondheim kommune: 

Kari Mette Elden: kari.mette.elden@trondheim.kommune.no

Kjell Inge Stellander: kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no

Astrid Haugslett: astrid.haugslett@trondheim.kommune.no

Bård Eidet: bard.eidet@trondheim.kommune.no

 

 Foto: Inbovi


Henter møter...