Meny
 
 
  • Børge Beisvåg er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. (foto: Haakon Wuttudal) Børge Beisvåg er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. (foto: Haakon Wuttudal)

Kutt de politiske flosklene!

Nasjonale valgmålinger tyder på at velgerne ønsker seg tydelige svar fremfor politiske floskler, også når det gjelder næringsliv.

Av Børge Beisvåg, næringspolitisk leder NiT

Politikerne som skal kvesse snakketøy og albuer til høstens lokalvalg er nå på plass. De øverste plassene på listene i en rekke kommuner i regionen bekles av mange nye kandidater. Målinger så langt peker i retning av at man kan oppleve betydelige endringer i kommunestyrene i september. Det borger godt for en interessant valgkamp som så vidt er kommet i gang.

Enkelte partier er i sluttfasen med sine lokale valgprogram. Inntil disse er vedtatt har valgkamputspillene enn så lenge dreid seg mest om at alt skal bli så mye bedre om parti x eller y bare kommer i, eller fremdeles beholder, posisjon etter valget. Mest populært er det å greie ut om at de kommunale kjerneoppgavene knyttet til oppvekst, eldre og helse skal bli mye bedre etter valget.

Mange synes det er enklere å snakke om de andre partienes politikk, og mindre om sin egen. I næringslivet fokuserer man gjerne på hva egen bedrift skal levere, og hva man selv skal bli bedre på –ikke bare formulert som gode intensjoner, men som konkrete målbare planer. Det er nok et fåtall av våre medlemsbedrifter som noensinne har vunnet en kontrakt ved å rakke ned på konkurrentene fremfor å være tydelig på hva man selv skal levere.

Vi i Næringsforeningen ønsker oss en valgkamp som tydeliggjør de respektive partienes næringspolitikk for velgerne. I krevende tider med økte kostnader for både bedrifter og privathusholdninger, samt utfordringer med å få tak i folk til å løse oppgavene, blir næringspolitikken desto viktigere også lokalt. De fleste partiene vil nok programfeste at kommunen skal være attraktiv for næringslivet, og at de vil beholde eksisterende og samtidig legge til rette for nye arbeidsplasser. Vi har til gode å lese et partiprogram som ikke sier at kommunen skal bli et bedre sted for innbyggerne dersom nettopp de får makten. Men forskjellene ligger ofte i løsningene, og hvilken rolle partiene mener at næringslivet skal ha.

En rekke partigrupper har vært innom oss i Næringsforeningen og våre medlemsbedrifter for å høste innspill til hva som er viktig for næringslivet. Vi håper – og forventer – å se at noen av problemstillingene vi har diskutert blir transformert til praktisk politikk.

For at ikke næringslivets rammevilkår skal drukne helt i de store (og viktige) debattene om oppvekst, eldre og helse, setter NiT næringspolitikk på agendaen gjennom egne valgmøter i Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Indre Fosen og Midtre Gauldal. Her vil vi utfordre politikerne på sakene som våre medlemmer er opptatt av, og på partienes næringspolitikk. NiTs visjon er sammen for en sterk region. Dette fordi vi oppriktig mener at vi får til mer om vi samarbeider, ikke bare bedrifter imellom, men også mellom næringsliv og det offentlige. Er partitoppene enige i dette, og hvordan bør et slikt samarbeid fungere?

Nasjonale valgmålinger tyder på at velgerne ønsker seg tydelige svar fremfor politiske floskler, også når det gjelder næringsliv. Partiene som skal kjempe om vår gunst på valgdagen 11. september har derfor alt å vinne på å løfte frem egen næringspolitikk i valgkampen.


Henter møter...