Meny
 
 

Landets beste region på næringsutvikling?

Høy vekst i Trondheimsregionen i årene fremover, det er det vi kan vente oss, ifølge ekspertisen.

 

Men vekst har også utfordringer. Den viktigste utfordringen for næringslivet er tilgangen på areal i de ulike kommunene. Trondheim kommune har knapt med attraktivt næringsareal, og dermed vil veksten i årene fremover komme i regionen rundt Trondheim.

Er kommunene i regionen rustet til å ta veksten? Næringsforeningen mener et rungende nei! Kommunale planer må være langsiktige og næringsvennlige, og byggesaksbehandling må være mer effektiv.

Et godt eksempel på en kommune som tar næringslivet på alvor, er Rissa. Rissa er den eneste kommunen i Trondheimsregionen som arbeider aktivt med egen næringsplan hver dag. Her jobber kommune og næringsliv tett sammen for best mulig samhandling, noe som igjen kommer næringslivet til gode. Slik oppnår vi god tilgang på attraktive næringsarealer og en kommunal saksbehandling som jobber på lag med næringslivet.

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen har som mål at vi skal ha de mest næringsvennlige politikerne i Norge, samt at dette skal være den regionen hvor det er enklest å starte, drive og videreutvikle sin bedrift. Dette må det arbeides med hver dag, noe som vi i Næringsforeningen har stort fokus på i alle seks kommuner hvor vi er til stede.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen har på få år samlet 300 medlemsbedrifter i Trondheims fem nabokommuner Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Vi skal ta imot den ventede veksten med åpne armer, men da må også kommunene som utgjør Trondheimsregionen ruste seg til kamp for å bli landets beste region på næringsutvikling – forbedringspotensialet er stort!

 

Av: Aina Midthjell Reppe, daglig leder NiT Midtre Gauldal
Dir. tlf. 959 77 994
E-post: aina@nitr.no


Henter møter...