Meny
 
 
  • Viser frem teknologien. NeoDoppler som utvikles av blant andre overlege og barnekardiolog Siri Ann Nyrnes, og professor Hans Torp har stor samfunnsnytte. Foto: Johanne Færevaag Nome / NTNU Viser frem teknologien. NeoDoppler som utvikles av blant andre overlege og barnekardiolog Siri Ann Nyrnes, og professor Hans Torp har stor samfunnsnytte. Foto: Johanne Færevaag Nome / NTNU

Liten, nett og lett

En probe proppet med avansert teknologi kan redusere risikoen for hjerneskade hos barn på nyfødt intensiv. Samfunnsnytte og kommersielt potensial i teknologien er betydelig, mener oppfinner Hans Torp.

Midtpunkt har fått en prat med professoren ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, som har fått kommersialiseringsekspertene i NTNUs Technology Transfer Office med på laget. Sammen danner de nå bedriften Cimon Medical AS som skal gjøre forskning til god butikk for så vel gründer som forskningsmiljø og universitet.

Kontinuerlig overvåking og måling

- Kan du beskrive hva NeoDoppler er, for de av oss uten helsefaglig bakgrunn?

- NeoDoppler er en ultralydprobe på 10 mm i diameter, med en sensor som kobles via en ledning til en enhet som sender og mottar ultralyd. Proben kan måle blodstrøm i mange dybder samtidig, og dekker et forholdsvis stort område. Det gjør at man ikke er avhengig av å sikte som på et vanlig ultralydapparat, og man trenger ikke å være utdannet som ultralydtekniker for å betjene instrumentet. Proben kan sitte på i time- og dagevis slik at man kan monitorere blodstrømmen kontinuerlig. Et særlig viktig anvendelsesområde, som vi har kalt NeoDoppler, er syke nyfødte og spedbarn som er født for tidlig, der det er risiko for hjerneskade, forklarer Hans Torp.

Ustabil blodstrøm

Med seg i prosjektledelsen for NeoDoppler har han overlege og barnekardiolog Siri Ann Nyrnes. Hun forteller at risiko for hjerneskade øker jo tidligere fødsel inntreffer. Forskerne tror at noe av årsaken kan forklares med ustabil blodstrøm opp til hodet.

- Vi får mulighet til å måle og overvåke dette med den nye teknologien. Tidligere har man kun fått ta et øyeblikksbilde av tilstanden, men nå kan vi være enda tettere på, noe som for eksempel er veldig nyttig ved hjerteoperasjon. Proben festes på fontanellen oppe på hodet; det myke partiet hos spedbarn gjør det egnet for å overvåke blodstrømmen til hjernen.

Enklere og billigere

- Hva er det som er nytt i teknologien dere har utviklet?

- Akkurat dette med måling av blodstrøm i hjernen ble til i en lunsjsamtale for 2-3 år siden, smiler Nyrnes og Torp. Dette er en enklere metode enn å bruke en vanlig ultralydskanner, og med et potensielt billigere utstyr. Vi har alltid ønsket å få til en probe som ikke er så brukeravhengig, og vår probe er liten, lett og nett – og genial fra en klinikers perspektiv.

- Hva er de neste milepælene for dere?

- Innsamling av data er en viktig milepæl. En stipendiathos oss, Sigrid Dannheim Vik har kikket på en gruppe av 25 barn som er innlagt på nyfødt intensiv. Denne første studien har gitt oss som jobber med prosjektet på klinisk side masse nye ideer, forteller Nyrnes ivrig.

Nå venter en nye studier i Trondheim der friske nyfødte skal monitoreres i første og andre levedøgn. Samtidig samles data fra syke nyfødte for sammenligning. I tillegg skal vi samarbeide med Rikshospitalet i Oslo om monitorering under hjertekirurgi.

- Alle godkjenninger er klare. Foruten Oslo skal vi også samarbeide med universitetssykehus i Toronto. For å få med et større antall pasienter i studiene våre er det klokt å samarbeide med flere institusjoner, forklarer Nyrnes, som presiserer at den planlagte studien i Toronto først skal gjennom et godkjenningsløp i Canada.

Alt lages i Norge

- På teknisk side er neste milepæl å videreutvikle prototypen. Vi trenger software og en elektronikkenhet som kan demonstrere hvor lite og lekkert vi kan lage dette her. Det er elektronikkbedriften Aurotech i Tydal som har hjulpet oss med å sette sammen prototyper for klinisk testing. Vi prøver å bygge på ting som vi har kompetanse på her i Trøndelag, og Aurotech er veldig dyktige, roser Torp, som håper å ha en ny versjon som kan produseres i større antall på plass i løpet av 2019.

På selve proben samarbeider forskerne med Universitetet i Sørøst Norge, Horten om utvikling av transduceren (lydhodet). Ønsket er at produktet i sin helhet skapes i Norge.

Henter millioner

Den tredje milepælen er knyttet til etableringen av selskapet Cimon Medical som skal videreutvikle både NeoDoppler og andre applikasjoner basert på samme ultralydteknologi med stort kommersialiseringspotensial. NTNU Technology Transfer jobber nå aktivt med å hente inn investorkapital, samt finne den riktige CEO og entreprenør som skal bygge det riktige teamet og sørge for å bygge et av Norges mest spennende medtech-selskaper.

- Hvor mye penger er dere avhengige av for å komme i gang?

- Det er ikke snakk om veldig store utviklingskostnader.Men det er sikkert mange andre kostnader i tillegg som jeg ikke har oversikt over.  Eksterne konsulenter gjennomfører akkurat nå en markedsundersøkelse som skal ligge til grunn for selskapsetableringen.

- Har du vært med på å etablere bedrift tidligere, basert på dine forskningsresultater?

- Nei, jeg har aldri vært med på å starte firma før. Men innovasjoner har jeg vært med på, i samarbeid med GE-Vingmed Ultrasound og flere andre bedrifter i Norge, sier professoren. 

Torp omtales av kolleger som en nestor i det 50-60 personer store ultralydmiljøet ved NTNU og St. Olavs Hospital som regnes for å være svært tungt i internasjonal sammenheng.

- Hva er de største utfordringene som taler mot at dere skal lykkes med Cimon Medical?

Det blir helt stille i tre-fire sekunder, før professoren sprekker opp i et smil.

- Vi har jo veldig stor tro på at vi får det til, da. Jeg ser ingen store problemer som vi ikke skal klare å håndtere. Vi har unik teknologi, og vi mener vi har funnet noe som fungerer, avslutter professor Hans Torp.

 

Fakta: 

Cimon Medical

  • Selskap under stiftelse ved NTNU Technology Transfer AS
  • P.t. et team på 20 personer innen kliniske studier og teknisk utvikling
  • Prosjektledelse kommersialisering av NTNU TTO ved Siri Bye G. Johansen og Christian Gutvik hvor man har dedikerte satsinger innen kontinuerlig overvåkning av premature og syke nyfødte (NeoDoppler), tidlig deteksjon av blodforgiftning (sepsis) og deteksjon av mikroangiopati hos diabetikere.
  • Her må vi jo favne om alle prosjektene og da er vel teamet på minst 20.

 

Av Kenneth Stoltz


Henter møter...