Meny
 
 

Innleie og midlertidig ansatte
Dette er en kort oppsummering av seminaret "Innleie og midlertidig ansatte" som ble avholdt hos Simonsen Vogt Wiig Trondheim, mandag 6. mars.

Når hovedregelen er at alle som utfører arbeid i en virksomhet, skal være ansatt i fast hel stilling i virksomheten – hvilken handlefrihet har du da? Mange virksomheter har behov for fleksibilitet, og dette tilsier bruk av prosjektstillinger, midlertidig ansatte, innleie eller avtaler med selvstendige oppdragstakere. Det har i løpet av den seneste perioden kommet flere lovendringer i Arbeidsmiljøloven, og flere er på vei. Hvordan vil de nye lovreglene påvirke din virksomhet på kort og lang sikt og hvordan skal du forholde deg?


Henter møter...