Meny
 
 

Valgdebatt: Byutvikling

Hvordan vil partiene at byen vår skal utvikle seg videre? I denne debatten skal vi avdekke hva partiene mener om hvor og hvordan skal byens innbyggere bo. Hvor skal vi jobbe? Har vi nok areal til våre bedrifter, eller må flere se seg om etter areal på utsiden av byen? Vil politikerne ha mer politisk kontroll på byutviklingen eller vil de gi administrasjonen økte fullmakter til å avgjøre saker administrativt?

Skal vi fortsatt satse på metrobussen, eller er det bybane som er løsningen for å få flere til velge kollektivtransport? Og hva skal billettene koste? Skal det fremdeles være plass til bilen i byen og hvor skal en i så fall få parkert den? Og hvordan legge til rette for at flere også velger å gå og sykle?


Henter møter...