Meny
 
 
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Millioner til trønderske småbedrifter

Felles dugnad for trøndersk næringsliv – støtte til bedriftsintern opplæring (BIO).

Koronapandemien har ført til en krevende markedssituasjon for næringslivet. Regjeringen har satt inn en rekke tiltakspakker for å unngå unødvendige oppsigelser og konkurser i levedyktige bedrifter som rammes av akutt inntektssvikt. Det er bla. satt av midler til Bedriftsintern opplæring (BIO) som i vår region forvaltes av Trøndelag fylkeskommune.

 

Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2020 (Bedriftsintern opplæring) kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2020 prioriteres bransjer som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

 

Bedriftene kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

 

Se vedlagte retningslinjer til BIO Trøndelag 2020.

 

Vi oppfordrer relevante bedrifter til å søke – det gjøres via www.regionalforvaltning.no

 

Søknadene behandles fortløpende, så det lønner seg å være tidlig ute.


Henter møter...