Meny
 
 
  • Vekst koster. Øystein Sæther (t.v.) er en av de opprinnelige gründerne i Powel, og er i dag finansdirektør i konsernet. Toppsjef Bård Benum kom inn noen år senere, men har styrt skuta med stø hånd i ti år. Duoen leverer svarte tall til eierne, men de mener likevel at selskapet har potensial noen vektklasser over dagens nivåer. Tekst og foto: Kenneth Stoltz Vekst koster. Øystein Sæther (t.v.) er en av de opprinnelige gründerne i Powel, og er i dag finansdirektør i konsernet. Toppsjef Bård Benum kom inn noen år senere, men har styrt skuta med stø hånd i ti år. Duoen leverer svarte tall til eierne, men de mener likevel at selskapet har potensial noen vektklasser over dagens nivåer. Tekst og foto: Kenneth Stoltz

Moden 20-åring med utferdstrang

Powel har fortsatt ungdommens pågangsmot, og er langt fra ferdig utvokst.

 

Programvareselskapet ved Omkjøringsveien på Nidarvoll er et sånt selskap som hører naturlig hjemme i festtaler om teknologihovedstaden Trondheim. Ikke bare leverer de sterke tall og skaper mange arbeidsplasser. Konsernsjef Bård Benums karakteristikk av selskapet tikker enda flere bokser man kan nikke anerkjennende til:
- Vi er genuine trøndelagspatrioter og opptatt av at ting skjer her med utgangspunkt i regionen. Vi er opptatt av en bærekraftig fremtid. Og så er vi definitivt teknologientusiaster, sier Benum til Midtpunkt.

Power & Electricity = Powel
Knoppskuddet fra SINTEF som ble eget AS sommeren 1996 er i dag en ledende leverandør av programvareløsninger og tilknyttede tjenester. Den typiske kunden er energiselskap, nettselskap, og kommuner som skal holde orden på samfunnskritisk infrastruktur. I tillegg er et stort antall entreprenører kunder. Gründerbedriften startet med knappe 40 ansatte, og har i dag kontor i sju land og kunder i tjue. Antall medarbeidere har økt til drøyt 450, nesten halvparten ansatt utenfor Norge.
- I midtnorsk sammenheng er bedriften relativt stor, men i global sammenheng liten. Vi har ikke sjanse til å lykkes internasjonalt hvis vi ikke jobber litt smartere enn våre konkurrenter, fastslår Benum.
IT-selskapet med hovedkontor i Trondheim passerte en halv milliard i omsetning i 2015. Men planen er å bli enda større innenfor nisjen Powel opererer i. Milliarden nås om fem år, anslår finansdirektør Øystein Sæther – en av de ansatte som har vært med fra begynnelsen.
Drøyt 580 millioner kroner er estimert omsetning for inneværende år. Budsjettet for 2017 viser 619 millioner.
- Ambisjonen i 2010 var å doble selskapets omsetning de neste fem årene. Det greide vi. Om veksttakten fortsetter vil Powel doble igjen og passere milliarden i 2021/2022, forklarer Benum og Sæther nøkternt.
- Hvor skal dere vokse?
- Vi tror på sterk vekst utenfor Norden, som vi definerer som hjemmemarkedet vårt. Vi har kjørt vellykkede piloter med noen av Europas største energiselskaper som vi håper å lande som kunder i 2017. Store energi tradingselskaper i USA og UK står også på listen.

Grønn innovasjon og svarte tall
Konsernsjefen, som etter eget utsagn har «går fra fossil til helt grønn», er overbevist om at Powel skal fortsette med å finne bærekraftige løsninger og tjene penger på det.
- Dette er en viktig trend, men det er ikke enkelt å få til lønnsomhet i det grønne skiftet, sier Benum. Ikke desto mindre har mannen gjort det til en god vane å levere svarte tall til sine eiere.
Omsetningsøkningen har kommet gjennom både organisk vekst fra egen innovasjon og strategiske oppkjøp. Produktene vokste frem på bakgrunn av deregulering av det nordiske energimarkedet. Ett eksempel på en tidlig og viktig kunde er Vattenfall, som Powel fortsatt har i dag. Siden fulgte prøving og feiling utenfor Norden. Selskapet så muligheter som fløt forbi, og grep dem. Men de tapte også på det også, innrømmer Benum.
Nå skjer veksten mer systematisk og basert på grundige analyser. Tiltagende fokus på fornybar energi og bærekraftproblemstillinger gir store muligheter. Tysklands vedtak om å fase ut kjernekraft betegnes som et viktig veiskille.
- Disruptive teknologier preger utviklingen i markeder det er viktig for Powel å være. Vi må være der det skjer i markedene som flytter seg raskest.

Partnerskap og co-creation
- I vår internasjonaliseringsstrategi har det vært helt avgjørende å finne ut hvor veksten i våre segment vil være sterkest i global sammenheng. Kunnskapen bringer vi med oss tilbake til det nordiske markedet. Støtte til digitalisering hos kundene kommer til å være en vesentlig del av virksomheten vår fremover, spår Benum, som avslører at Powel har en bevisst strategi på å bygge partnerskap.
- To store teknologipartnere i USA spiller en stor rolle i å utvikle Powel videre. Det er Microsoft, som vi samarbeider med om skyløsninger og avanserte analyser (Asure), og med ESRI, som er globalt ledende på GIS-baserte kartsystem. Vi har dessuten en teknologipartner på maskinlæring i Oxford-området.
Utviklingstakten er så stor i dag, at også på salgssiden må selskapet opptre på en helt annen måte – fra tradisjonell leverandør til kundens strategiske partner.
- Dette er krevende, men vi tror det er veien å gå. Vi har veldig god innsikt i hvilke data kundene sitter på. Dette åpner for en mye tettere dialog med noen utvalgte kunder om hva de har behov for, slik at vi sammen designer fremtidsrettede løsninger og produkter.

Fremtiden er her
Fremtiden kan Benum snakke seg god og varm om. Et selskap som Powel må ligge i forkant og pushe det teknologiske mulighetsrommet.
- Det vi vet for sikkert er at fremtiden bringer radikale endringer med rask innovasjon, digitalisering overalt og nye forretningsmodeller. Se bare på et selskap som Facebook. Etablert i 2004 og gikk globalt i 2006. Nå ti år senere har de 1,8 milliarder brukere. En fjerdedel av jordens befolkning,
Eller ta smarttelefonen. Den kom i 2007, og brukes allerede av 3 milliarder mennesker. I 2020 antageligvis av 6 milliarder. Dette er ikke enkeltstående eksempler, men megatrender; For 50 år siden var gjennomsnittlig alder på Fortune 500-selskapene 75 år. I dag er gjennomsnittlig alder på topp 500-listen under 15 år.
- Vi må være der det skjer. Vi kan ikke sitte her og vente og se hva som skjer. Vi starter ofte lokalt, men ønsker å gå hurtig ut globalt med våre løsninger, produkter og tjenester. Samtidig skal vi ikke glemme at kundene våre er konservative, og vi må utvikle løsninger sammen for å håndtere fremtidens energisystem, vann-nettverk og annen kritisk infrastruktur. Målet er å utvikle programvareløsninger som både er til kundenes fordel og som støtter bærekraftig utvikling. Og så må vi ikke miste helhetsperspektivet. Det handler ikke bare om teknologi, men om mennesker og samfunn, påpeker Bård Benum. Og at all business er lokal, legger han til.

Fra øverste hylle
- Apropos lokalt, hvordan er det for Powel å rekruttere kompetent arbeidskraft med utgangspunkt i Trondheimsregionen?
- Jeg har inntrykk av at de som utdannes i dag ønsker å jobbe med viktige problemstillinger for samfunnet, og de ønsker å arbeide internasjonalt. Vi føler at vi velger fra øverste hylle, sier Benum.
Han forteller at Powel har et fruktbart samarbeid med universiteter både her i byen og ute. Men ikke uventet fremheves nærheten til og forbindelsene med NTNU og SINTEF. Om lag hver tredje medarbeider har databakgrunn. Ind.økere og elkraftingeniører er det også mange av i Powel.
- Vi har forskningssamarbeid og et internshipsprogram der vi hver sommer tar inn 25 studenter. Her på bygget er det ca. 150 ansatte, så det er rimelig ambisiøst med tanke på andel. Disse internshipene jobber utelukkende med innovasjon og globale problemstillinger. I sommer skal de etablere en egen bedrifter som case. Vi rekrutterer fra internship-programmet, men har ikke kapasitet til å ta alle. Vi er ganske stolte av at våre kandidater ender opp i veldig store bedrifter og prestisjefulle konsulentselskap, og det er ikke noen ulempe for oss at de startet her og kjenner til Powel, smiler Benum.

Ut i verden
- Vi må spørre: den nye direkteruten til Stockholm – betyr den noe fra eller til for dere?
- I høy grad. Da vi kjøpte en bedrift i Stockholm spisset på matematiske algoritmer var Vattenfall allerede en god kunde av oss, og nærhet til dem er viktig. Det har gitt oss et ordentlig fotfeste i markedet. Lett tilgang direkte ut er av stor betydning for oss, fremholder Benum, glad for direkterutene som har kommet i økt antall fra Trondheim Lufthavn Værnes og ut i Europa.
Uten tvil praktisk når kunder i tjue land og seks utenlandsavdelinger skal betjenes av en ambisiøs teknobedrift i sin beste alder, adresse Trondheim.

 


Henter møter...