Meny
 
 
  • Trond-Øystein Bjørnnes. Daglig leder, Iwmac. Av: Kenneth Stoltz Trond-Øystein Bjørnnes. Daglig leder, Iwmac. Av: Kenneth Stoltz
  • Stig Hillestad. Reiselivsdirektør i Visit Trondheim. Av: Kenneth Stoltz Stig Hillestad. Reiselivsdirektør i Visit Trondheim. Av: Kenneth Stoltz
  • Anders Thorgaard. Head of Operations Norway & Sweden, Group Operations, Danske Bank. Av: Kenneth Stoltz Anders Thorgaard. Head of Operations Norway & Sweden, Group Operations, Danske Bank. Av: Kenneth Stoltz

Næringslivet er fornøyd

En uhøytidelig rundspørring viser at næringslivsaktører er positive til det styrkede flyrutetilbudet til Stockholm.

 

Litt av bakgrunnen for satsingen er å finne i næringslivets rapportering av sine kommuni­kasjonsbehov. I en spørreundersøkelse tidligere i høst i regi av Norfakta, Luftfartsforum TRD, NHO Trøndelag og Næringsforeningen, svarte 903 virksomheter på spørsmål omkring rutetilbudet ved Trondheim Lufthavn Værnes.

København viktigst
Hovedkonklusjonen er at næringslivet i Trøndelagsregionen er optimistisk med hensyn til markedsvekst, og forventer økt framtidig bruk av tilbudet av flyruter fra Værnes. København er fremdeles den viktigste utenlandske destinasjonen og vil sannsynligvis øke sin betydning. Den nye direkteruten til Stockholm virker å være et tiltrengt tilbud og det er nå en klar etterspørsel etter økt avgangshyppighet på denne destinasjonen.
Lufthansa har tidligere betjent direkteruten Værnes-Frankfurt, som fortsatt er ønsket fra næringslivets side. Rapporten viser imidlertid at Oslo vil forsterke sin posisjon ytterligere som den klart viktigste innenlandske destinasjonen. En permanent ordning med forenklet tollbehandling på Gardermoen vil nok forsterke Oslo ytterligere også som hub, sannsynligvis på bekostning av København, Stockholm, London og Amsterdam.

Glad for å slippe Oslo
En av regionens frequent flyers som Midtpunkt har snakket med, er Anders Thorgaard. Han bærer tittelen Head of Operations Norway & Sweden, Group Operations i Danske Bank, og er klar i sin tale.
- Dette flytilbudet er fantastisk bra for meg. Jeg har i litt over et år hatt ansvaret for Operations (driftsenhetene) i Danske Bank i både Norge og Sverige. Det medfører pendling til Stockholm hver uke, og med det nye rutetilbudet er flytiden redusert fra 3,5 time til 1 time, samt bekvemmeligheten med å slippe mellomlanding i Oslo. Jeg må også påpeke at avgangstidspunktene er veldig bra. Det er nå mulig å reise på dagsreiser til Stockholm, og det er også større mulighet for å tilpasse reisingen til de forskjellige møtetidspunktene vi har. Med de gamle rutene ble det ofte et døgn ekstra for å kunne tilpasse alt. For meg personlig i den jobben jeg har, er dette blitt som en ny og bedre verden. For Danske Bank har dette også åpnet opp for bedre å kunne samhandle på tvers mellom Norge og Sverige, og derved ta ut effekter på tvers, begge veier. Vi har etter hvert flere medarbeidere som jobber i kombinasjonsroller, som helt klart får en enklere og bedre hverdag med dette tilbudet. Alt i alt, en meget positiv forbedring for oss som må reise en del i jobben. Vi i Operations jobber i en global cross border organisasjon, og vi har et tett samarbeid med vår operative enhet i Vilnius. De nye flyrutene gir oss også en bedre reisetid til og fra Vilnius, fordi Arlanda er en god hub for reising til og fra Vilnius, avslutter Thorgaard.

Skal kapre markedsandeler
I Leirfossveien sitter rundt 40 ansatte i IT-bedriften IWMAC, som leverer tjenester innenfor en rekke forskjellige bransjer. De passer på over 2.000 tekniske anlegg innenfor blant annet butikker, bygg, bensinstasjoner, kjøle-/fryselager og fiskeoppdrettsanlegg. Selskapet etablerte eget kontor i Stockholm i 2007.
- For oss i IWMAC er det veldig bra at vi har fått direkterute til Stockholm, sier Trond-Øystein Bjørnnes, som er daglig leder i Iwmac. Vi som jobber med salg, forretningsutvikling og drift opplever bedre samarbeid på grunn av kortere reisetid. Vi kan være mer impulsive og kan stille opp for hverandre på kort varsel. Redusert reisetid gir mer effektiv arbeidstid, og det liker vi. Vi har mange planer og har ikke tid til å stå stille. Det er et stort potensial i det svenske dagligvaremarkedet, og våre produkter på overvåkning og varsling av temperaturalamer har slått godt an i Sverige. Det skandinaviske markedet er ganske likt det norske, og Sverige var et greit sted for oss å starte opp vår internasjonaliseringsplan. Vi er godt etablert i dag, men satser videre med nye produkter og utvider satsningsområdet for å ta større markedsandel, sier Bjørnnes offensivt.

Økt turisme begge veier
Reising er ikke bare business, det bør være rom for pleasure også. Og her har Stockholm enormt mye å by på. Men også for en som jobber med å selge inn Trondheimsregionen er nye flyruter godt nytt.
- Reiselivsnæringen er entusiastisk over det forbedrede rutetilbudet til SAS inn/ut av Stockholms-regionen. Det sier Stig Hillestad, reiselivsdirektør i Visit Trondheim.
- Flystørrelsen oppleves godt tilpasset dagens volum, og med potensial for fortsatt vekst.
I tillegg er rutetidene nå enda bedre tilpasset muligheten for effektive møtedager i begge byer.
Det å kunne reise uten mellomlanding er uten tvil noe av det viktigste i møter med store, internasjonale aktører innenfor kurs/konferanse og kongress.
- For reiselivet i Trøndelag er det svenske markedet svært interessant. Stockholmsregionen har heretter bedre tilgang til natur og opplevelser som vi er kjent for i Norge. Ikke minst Hurtigrutens tilbud om å oppleve verdens vakreste sjøreise ut fra Trondheim er en interessant døråpner til ferie-/fritidsmarkedet. Her er det også mulig å pakke reisen med tilslutningsdøgn, opplevelser og mat/drikke i egen region.

Grenseløse muligheter
- Nylig markerte Visit Trondheim, i samarbeid med SAS, Innovasjon Norge og den Norske ambassaden i Sverige, potensialet på ruten i et meget vellykket kundearrangement på ambassaden i Stockholm. Rutetilbudet ble av det svenske næringslivet til stede sagt å være nøkkelen til å kunne flytte nye arrangement over grensen. Nå jobber vi derfor målrettet med å posisjonere oss videre, som opplevelsesregion, og med forhåndsbestilte gruppereiser innenfor segmentet møter, konferanser og kongresser, og aktuelle fagmiljøer representert i begge byer.
- Opplevelsene, maten og historien vi kan formidle i Trondheimsregionen og Trøndelag, gjør at vi oppleves som et lite Norge i et nøtteskall her i Midt-Norge. Så vet vi at lokalt vertskap og stolthet for egen region, uavhengig av hvem får gjesten, gjør oss enda mer attraktive i nasjonal og internasjonal konkurranse. Røros er en sterk merkevare som gir hele fylket godt omdømme, og når vi samarbeider om å formidle kyst, fjell, natur så vel som internasjonale Trondheim, så blir rutetilbudet med SAS en positiv døråpner for å lykkes i vårt videre salgs- og markedsarbeid for å få flere svenske gjester til regionen, avslutter reiselivsdirektør Stig Hillestad.

God oppslutning
Hva så med flyselskapet? Er de fornøyd med belegget, eller kan vi risikere at et ettertraktet storbytilbud bare 70 minutter unna i luftlinje glipper for regionen? Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS vil av forretningssensitive hensyn ikke gå i detalj om hvor mange som bruker de nye avgangene. Men han letter litt på sløret for Midtpunkt.
- Etter at vi startet å fly 2 ganger daglig – nonstop – mellom Trondheim og Stockholm har veksten vært på nesten 50 prosent. Det er ingen tvil om at markedet har tatt i mot tilbudet med åpne armer, hvilket gleder oss meget. Dette er med på å skape nødvendige forutsetninger for at ruten opprettholdes, sier Johansen.
Han mener også at oppslutningen fra trønderne er en bekreftelse til Luftfartsform TRD og støttespillerne som dokumenterer og stimulerer grunnlaget for ruteutvidelsen.

 


Henter møter...