Meny
 
 

Næringspolitisk rådgiver

For å styrke vårt næringspolitiske arbeid på vegne av medlemmene i NiT, søker foreningen nå etter en næringspolitisk rådgiver. Søknadsfrist 10. februar 2020.

Viktigste arbeidsoppgaver:
- I samarbeid med næringspolitisk leder, fagrådene, styret og adm. direktør, definere hva som er regionens viktigste næringspolitiske saker
- Bidra til at NiT får gjennomslag for sine saker i politiske fora - både lokalt, regionalt og nasjonalt
- Fremme foreningens næringspolitiske syn i media og ellers i det offentlige rom
- Ivareta NiTs interesser i offentlige beslutningsprosesser gjennom kontakt med både administrasjon og politikere
- I kontakt med beslutningstagere, ivareta NiTs verdier: ryddig, offensiv og samlende
- Delta i prosjektarbeid, og ved behov også i driften av NiTs organisasjon

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
- Erfaring fra privat næringsliv
- God kompetanse om, og helst erfaring fra, politiske prosesser og offentlig sektor
- Erfaring med mediehåndtering
- Erfaring med prosjektarbeid
- Evne til å bygge tillit og nettverk
- Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Høyere utdanning (høyskole/universitet)

Dette er en nyopprettet 100% stilling med arbeidssted i Dronningens gt. 12, Trondheim.
Søknadsfrist 10. februar 2020.

Kortfattet søknad med CV og referanser sendes til: borge@nitr.no


For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med næringspolitisk leder i NiT Børge Beisvåg, tlf. 906 69 739, eller adm. direktør i NiT Berit Rian tlf. 950 31 885


Henter møter...