Meny
 
 
  • Kristian Dahlberg Hauge er tilsatt som ny direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim kommune. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet/Flickr. Kristian Dahlberg Hauge er tilsatt som ny direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim kommune. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet/Flickr.

NiT mener: Attåtnæring i kommunen?

Vil byens nye næringsdirektør, Kristian Dahlberg Hauge, bidra til å løfte kommunens næringsarbeid?

I fjor fortalte vi i Midtpunkt at landets største arbeidsgiver nord for Dovre, Trondheim kommune med sine 15.000 ansatte, har knapt 5 årsverk som tilhører Næringsenheten. Dette mente vi demonstrerer hvor lavt næringslivet har vært prioritert i kommunen over lang tid. Vi uttalte at det var på høy tid å øke opp bemanningen til en kraftfull, operativ næringsenhet som jobber proaktivt for å styrke Trondheim som næringskommune. Og vi ville ha en ny kommunaldirektør med næring som dedikert ansvarsområde. «Gi oss en næringsminister!» var det ubeskjedne kravet fra Næringsforeningen.

 

Nå får vi ønsket oppfylt – eller, i hvert fall delvis – gjennom ansettelsen av Kristian Dahlberg Hauge som ny kommunaldirektør for næring, samferdsel og miljø. Han har opparbeidet lang erfaring fra politikk og næringsliv som kan tilføre den faglige pondus som kreves i en slik post. Næringsforeningen ønsker ham velkommen og lykke til i stillingen, vi ser frem til et godt samarbeid. Men la oss samtidig sende noen formaninger med på veien.

 

Ansettelsen innebærer en omrokering av kommunetoppenes ansvarsområder. Næring tas ut fra kultur og idrett. Samferdsel og miljø skilles ut fra byutvikling. Den nye direktøren skal ifølge pressemeldingen bidra til å løfte viktige satsingsområder i kommunen innenfor næringsliv, samferdsel og miljø – og også bidra inn i den grønne omstillingen for både næringsliv og offentlig sektor. Mange fine ord, men vi ser fremdeles utfordringen for Trondheim som næringsby; Næringsliv med kommunale briller kan fort reduseres til noen få utvalgte «satsingsområder» eller prosjekter, uten en kompetent stab dedikert til næringslivsrelaterte oppgaver. Samferdsel som område blir fort redusert til mer miljøvennlig persontransport, nullvekstmål i personbiltrafikken og parkeringspolitikk, mens tilrettelegging for effektiv næringstransport ser vi igjen og igjen bli bortprioritert.

 

Tall fra SSB viser at Trondheim har betydelig lavere sysselsetting i privat sektor enn de andre storbyene i landet. Det er også en av hovedgrunnene til at kommunen kaprer en beskjeden 54. plass i kategorien næringsliv i NHOs kommune-NM.

 

Nå er det på høy tid at næringsperspektivet tas på alvor og løftes tydeligere frem i kommunens arbeid. I Strategisk næringsplan står det svart på hvitt at i alle saker som berører næringslivet skal det utredes hvorvidt de er i tråd med målsettingene i planen eller ikke, som en del av saksbehandlingen og faktagrunnlaget før politisk vedtak. Strategisk næringsplan er fin på papiret, men følges dessverre for sjelden opp i praksis fra kommunalt hold. Den nye direktøren for næring, samferdsel og miljø må fra dag én ta fatt på jobben med å bygge opp en slagkraftig næringsenhet, og ikke bare en seksjon for miljø, kollektiv og sykkel, med næringslivsspørsmål som attåtnæring.

 

Børge Beisvåg

Næringspolitisk leder, NiT

 


Henter møter...