Meny
 
 

NiTs Årsrapport 2013

Et aktivt år for Næringsforeningen.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen er en interesseforening som jobber for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i regionen. I 152 år har vi arbeidet uavbrutt for å samle våre medlemmer i et lønnsomt fellesskap, være en attraktiv møteplass og en pådriver i næringspolitikk.

 

Herværende årsrapport for 2013 gir et bilde på aktivitetsnivået i foreningen, som aldri har vært større og mer mangfoldig.

 

I 2013 fikk vi to nye medarbeidere med på laget som bidro til at Næringsforeningen styrket sin innsats for å bedre rammevilkårene for næringslivet, blant annet på områder som infrastruktur, transport, parkering, næringsareal, kapitaltilgang og saksbehandlingstid.

 

Hittil i 2014 har vi utvidet mannskapet med ytterligere to medarbeidere. NiTs vekst reflekterer at næringslivet i landsdelen gjør det bra.

 

Vi har et bredt sammensatt næringsliv med flere vekstnæringer, mange nyetableringer og nærhet til fremragende kunnskapsmiljøer.

 

Per juni 2014 er 1.400 virksomheter med mer enn 46.000 ansatte i Trondheimsregionen medlemmer i fellesskapet som Næringsforeningen utgjør. Dette er en medlemsøkning på 30 prosent på bare to år. Vi takker alle våre medlemmer for tilliten, og ser frem til et fruktbart samarbeid også i årene som kommer!

Les rapporten her


Henter møter...