Meny
 
 

NiTs første webinar med tolk

Kompetanse skal kunne kommuniseres, selv om man er hørselshemmet.

Næringsforeningen er opptatt av et levende næringsliv, hvor kompetanse vektlegges tungt. Dette gjelder uansett bakgrunn og forutsetninger. I Hørselhemmedes landsforbund er det hele 67.500 medlemmer nasjonalt. Dette er uten tvil en stor ressurs som fortjener en stemme i næringslivet. Med denne sendingen ønsker NiT å gå foran, gjennom å understreke potensialet med tolkede webinarer sammen med Adecco og Badenoch+Clark Norge.

I dette webinaret diskuterer Annbjørg Horgar (hørselshemmet), Haavard Klemetsen, Trude Støren og Carsten Wulff mulighetene med å få funksjonsnedsatte ut i arbeidslivet. Videre ønsker NiT å se nærmere på mulighetene for å tolke flere sendinger. Det hersker ingen tvil om at potensialet er stort.  

Se webinaret her.


Henter møter...