Meny
 
 

Ny i NiT: Trondos

Det beskjedne inngangspartiet til Trondos’ hovedkvarter står slett ikke i stil til tallene som til enhver tid er i omløp i det 120 år gamle samvirkelaget.

Men det avspeiler i stor grad det nøkterne verdigrunnlaget og ideen om at inntektene skal gå tilbake til medlemmene.

I Trondos står nemlig medlemmene, eller eierne, alltid i første rekke, bedyrer Trondos-sjef Torbjørn Skei. Ikke er det mulig å vri seg unna dem heller; med 125.000 Trondos-medlemmer møter han eiere uansett hvor han går. Det trives sjefen for et av landets største samvirkelag godt med.

– 125.000 medlemmer betyr at vi har flere medlemmer enn antallet husstander i regionen vi dekker, nikker Skei fornøyd.

– Går som ei kule
I fjor led selskapets to flaggskip på City Lade og City Syd under store utbyggings- og veiprosjekter på Lade og sør for byen. Det ga utslag på omsetningen og kundetilstrømmingen.

Det går likar no. Firefelts vei og nytt toplans kryss på Tiller har gjort det enklere å komme til og fra City Syd. For City Lade skal det stadig større kjøpesenteret og den nye tverrforbindelsen mellom Strindheim og Lade gi en ny vår. Årets fire første måneder viste en omsetningsvekst på hele 7 prosent for Trondos totalt. For kundene kommer tilbake.

Flaggskipene er fundamentet for Trondos. Like viktige er ifølge Skei lagets mange butikker rundt omkring i Trondheimsregionen. Det sist ankomne samvirkelaget, Coop Selbu, ble slått sammen med storebror i april. Men Trondos har ikke som mål å spise opp alle små samvirkebutikker.

– De fleste små samvirkelag har god forankring og oppslutning i lokalsamfunnet, og blir godt drevet av dyktige ansatte og medlemmer. Den største utfordringen for mange små lag, er fraflyttingen.

Fordeler for eierne
Bildet av Coop som spleiselaget der de store subsidierer de små for å sikre butikktilbud i grisgrendte strøk – er det i endring?

¬– Subsidiene finnes fortsatt. Både historisk og i dag har Coop virksomhet på steder der andre drivere ikke ville satt sine føtter. Vi tar et større samfunnsansvar totalt sett. Men uansett størrelse gjelder det økonomiske prinsippet om at hver enkelt enhet må ta ansvar for egne kostnader og egen inntekt. Og målet i Coop er alltid det samme: fordeler for eierne, sier Skei.
Og eierne – det er med stor sannsynlighet deg og meg. Ifølge Skei har vi et langt tettere forhold til Coop-butikken vår enn til de private dagligvarekjedene.

– Vi opplever at medlemmene føler eierskap og ansvar. Derfor tar vi også innspill og klager fra medlemmene, ofte signert med medlemsnummer, på alvor. Forholdet til medlemmer og kunder er nedfelt i verdigrunnlaget, der omtanke, ærlighet og innflytelse er nøkkelord. Medlemmene skal kort sagt kunne ha litt større forventninger til oss enn til andre butikker, mener Skei. Derfor synes han også det er bra at folk har meninger om både smågodtpriser og Petter Northug.

Regional motor
Nå har laget som er vant til å verve medlemmer, selv blitt medlem i Næringsforeningen.

– Vi har fulgt med Næringsforeningen i mange år. For oss ble det naturlig å melde oss inn da den gikk fra å være en lokal Trondheims-forening til å engasjere seg for utvikling i hele Trondheimsregionen, sier Skei. Han er lei den evinnelige tautrekkingen mellom Midtbyen og randsonene.

– Trondheim har status og funksjon som regionens handelshovedstad. Det krever utvikling, og det er et ansvar politikerne og næringslivet må ta på alvor. Å verne Midtbyen løser ikke det regionale oppdraget. Vi må kort sagt kunne ha to tanker i hodet samtidig; i tillegg til å videreutvikle Midtbyen må vi utvikle gode handelssenter også i randsonene av byen, formaner Skei.

Han understreker at Trondos, som en av regionens største arbeidsplasser og regional handels- og utviklingsaktør, lenge har tatt sin del av ansvaret. Det innebærer blant annet å investere i veinett, gang- og sykkelstier og friområder i forbindelse med utbygginger, slik som Ladeparken og Dalenbrua.

– Vi har jobbet langsiktig for å posisjonere oss som regional handelsaktør. Da må vi greie å se både det lokale og det regionale perspektivet. City Lade er et godt eksempel på et regionalt handelssenter som med de store boligutbyggingene både mot sentrum og østover mot Ranheim og Strindheim, også må fungere som nærsenter.

Finans og eiendom
Trondosdirektøren medgir at han er del av en bransje som tross størrelsen, ofte blir oversett i det store næringslivsbildet.

– Trondheim er opptatt av de internasjonale bransjene; av olje og gass, teknologi og IT. Den regionale handelsbransjen blir ofte betraktet som mindre viktig, men vi vet, og har vist, at den sitter på et enormt verdiskapingspotensial. Det skal vi bidra til å styrke og utvikle.

Dessuten er Trondos langt mer enn dagligvarehandel. Med over 1.100 ansatte, 2,5 milliarder kroner plassert i finansmarkedet og 140.000 kvadratmeter eiendom som stadig utvikles, ruver laget godt også innenfor andre bransjer. Det gjør Trondos til en regional utviklingsaktør å regne med.

Litt ditt
Trondos er i endring. Slik skal det være, ifølge virksomhetens fjerde verdi; Nytenkende. Derfor er også selskapets bensinstasjoner på Lade og Tiller gjort om til rene automatstasjoner. Gode, gamle Domus Interiør i tredje etasje på City Syd er lagt ned etter at de tok følgen av at møbelbutikken verken hadde stordriftsfordeler eller var særlig hensiktsmessig plassert i tredje etasje i et kjøpesenter. Endringer må til.

Når Trondos’ heleide stolthet, nye City Lade, åpner før jul, har kjøpesenteret 100 butikker og et inngangsparti Skei gjerne viser fram arkitekttegningene av.

Og jeg er med på moroa. For Trondos er jo litt mitt.

Faktaboks:

Trondos

  • Et av landets største samvirkelag med 40 butikker.
  • Er medlemseid og har om lag 125.000 medlemmer og eiere.
  • Butikker i 8 kommuner – Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun, Klæbu, Selbu og Meråker.
  • Omsatte for 3,3 milliarder kroner i 2013.
  • Omsetningsøkning på 7 prosent i første tertial 2014.
  • Opererer innenfor dagligvarer, elektro, sport, byggevarer og drivstoff, hvorav dagligvarer er klart størst. Eier i tillegg bilforhandleren Din Bil AS.
  • Driver landets to største Coop Obs! Hypermarked på City Lade og City Syd.

 

Tekst og foto: Ragnhild Bergsmyr


Henter møter...