Meny
 
 
  • Ønsker bedre utnytting. Det blå feltet viser tillatt byggevolum mot Repslagerveita. På stedet ligger det i dag blant annet en RIMI-butikk, men snart flytter COOP inn. (Illustrasjon: Basale) Ønsker bedre utnytting. Det blå feltet viser tillatt byggevolum mot Repslagerveita. På stedet ligger det i dag blant annet en RIMI-butikk, men snart flytter COOP inn. (Illustrasjon: Basale)
  • Eier nesten halve kvartalet. Jonas Askelund og Jo Askelund i familiebedriften Autocentralen foran det gamle Apotek Hjorten i Kongens gate. (Tekst og foto: Jan-Are Hansen) Eier nesten halve kvartalet. Jonas Askelund og Jo Askelund i familiebedriften Autocentralen foran det gamle Apotek Hjorten i Kongens gate. (Tekst og foto: Jan-Are Hansen)
  • Fra én til fire etasjer. Dagens plassutnyttelse gir rom for fortetting. Det blå feltet skisserer tillatt byggehøyde mot Repslagerveita. (Illustrasjon: Basale) Fra én til fire etasjer. Dagens plassutnyttelse gir rom for fortetting. Det blå feltet skisserer tillatt byggehøyde mot Repslagerveita. (Illustrasjon: Basale)

Byutvikling på Leuthenhaven

Autocentralen vil bygge 3.500 kvadratmeter nybygg over 4 etasjer mellom Kongens gate og Leuthenhaven. Planene inkluderer parkering, butikk, kontor og bolig.

-Prosjektet vil bestå av både nybygg og totalrenovering av eksisterende arealer. Totalt vil det utgjøre nesten 9.000 kvadratmeter, sier Jo Askelund og nevøen Jonas Askelund til Midtpunkt.
Første steg er allerede tatt. De to kan nemlig opplyse at COOP snart flytter inn i lokalene til RIMI i Repslagerveita på Leuthenhaven.
- Det blir COOPs første butikk i Midtbyen på veldig lenge. Vi kommer samtidig til å utvide butikkarealet fra 900 til 1.400 kvadratmeter, forklarer de.

Bygg fra 1640
Autocentralen er heleid av familien Askelund, og navnet tilsier at de driver med biler. Denne virksomheten ble imidlertid avviklet i 1983, og siden da har Autocentralen kun vært navnet på selskapet som eier og leier ut bebyggelsen.
Bygningsmassen består i hovedsak av to deler: på den ene siden en gammel vernet trehusbebyggelse som vender ut mot Kongens gate. Her finner man blant annet en bygning fra 1640 – en av få gjenværende i Trondheim som aldri har brent ned. Apotek Hjorten, et av Trondheims første apotek, lå også opprinnelig her. Den andre siden som er vendt mot Leuthenhaven består i dag av nyere boligmasse med hovedsakelig næringsareal. Det er her familien Askelund ønsker å bygge i høyden.
- For oss er det viktig at vi får til et bygg som harmonerer med resten av den kringliggende boligmassen. Ikke bare reise en stygg kloss som får folk til å grine på nesen. Vi har lyst til å se byens befolkning i øynene etterpå, smiler Jonas Askelund.
Ikke lett
Det å få lov til å bygge i høyden i Midtbyen når det skal skje vegg i vegg med gamle verneverdige bygninger er imidlertid slett ikke lett. Fylkesmannen og Rådmannen i Trondheim kommune har satt ned foten for byggeplanene deres tidligere, først og fremst fordi de mener at et nybygg på opptil 5 etasjer vil komme i konflikt med den tilstøtende antikvariske trebebyggelsen.
- Mye byråkrati å navigere?
- Absolutt. Det er et tveegget sverd på mange måter. Vi eier gamle hus som vi er stolte av og som selvsagt skal stå. Men vi har også areal som både kan og burde utnyttes på en bedre og mer hensiktsmessig måte enn i dag, forklarer Jo Askelund.
I 2012 fikk de gjennomslag for en reguleringsplan for området. Jonas Askelund mener planene deres er helt i tråd med politikernes ønske om en fortetning i Midtbyen.
- Vi har gått noen runder, og den endelige planen er ikke helt spikret, men vi føler at tonen med både politikere og byggesaksontoret er god, sier han.

Vurderte å selge
Autocentralen har gått svanger med utvidelses-
planer for området i flere tiår. Det første framstøtet i 1988 ble torpedert av bankkrise og renter opp mot 20-tallet. I 1996 luftet de igjen tanken, men forsøket falt gjennom. I 2010 ble ny reguleringsplan nedstemt i bystyret etter innstilling fra Rådmannen. I 2012 fikk de endelig til et kompromissforslag.
- Da måtte vi stille oss spørsmålet om vi skulle gjøre dette selv. Vi var tross alt en liten familiebedrift som ikke hadde noen kjennskap til bygg- og eiendomsutvikling, forklarer Jo Askelund.
På slutten av 2014 la de hele bygningsmassen ut for salg. Familien ville teste stemningen i markedet.
- En tung avgjørelse?
- Det er klart. Dette er eiendom som har vært i familien siden 1917, understreker de to.
Markedsverdien var i 2014 estimert til omlag 100 millioner kroner. Flere interessenter kom på banen uten at noen av budene fristet.
- Det høyeste budet var rundt 80 millioner kroner. Da satte vi oss ned og bestemte oss: Dette gjør vi selv.

Ny campus
At det står mye areal i Midtbyen og samler støv, virker ikke avskrekkende på den gamle bilforhandleren.
- Det gjelder å kunne tilby relevant nærings-areal som er etterspurt. I tillegg har vi en attraktiv plassering. Leiligheter i dette området av Midtbyen er ikke vriene å selge eller leie ut, mener Jonas Askelund.
- Byggingen av nye Campus Kalvskinnet noen steinkast unna er også positivt vil jeg tro?
- Absolutt. Det er en av grunnene til at vi håper å få realisert planene våre.

2018 er målet
Autocentralen er nå i dialog med entreprenør for å avklare blant annet kvadratmeterpris for utbyggingen, byggtekniske forhold og videre framdrift.
- Vi er i startfasen. Det er et stort puslespill, men vi har en rekke gode støttespillere med oss i prosessen, forklarer Jo Askelund.
- For en liten familiebedrift så er dette også et formidabelt finansielt krafttak?
- Det er sant. Samtidig har vi ingen gjeld på boligmassen. Bankforbindelsene våre er positive til planene våre.
- Når kan det nye bygget stå ferdig?
- Tidlig å si ennå, men innen utgangen av 2018 kan være realistisk, avslutter de to.


Henter møter...