Meny
 
 

Endringer i Arbeidsmiljøloven

Det har kommet flere spørsmål fra NIT sine medlemmer knyttet til endringer i lovreglene på arbeidsrettsområdet – særlig på området for innleie av arbeidstakere.

 

Gjennom det siste året er det gjennomført flere lovendringer på arbeidsrettsområdet. Adgangen til midlertidig ansettelse i 12 mnd uavhengig av grunn ble opphevet i fjor sommer, og virksomheter kan nå bare ha ansatte i midlertidige stillinger der dette er særlig begrunnet (arbeid av midlertidig karakter, vikariater mv).

Nå kommer det nye endringer! Fra 01.01.2023 innføres en lovendring som innebærer at arbeidsgiver får en særskilt plikt til å dokumentere og drøfte behovet for deltidsansettelser i virksomheten. Fra 01.04.2023 innføres også en begrensning i virksomhetenes adgang til innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyrå.

Samtidig er grensedragning mot selvstendige oppdragstakere og konsulenttjenester/entreprise tydeliggjort. Dette innebærer at en større del av disse tilknytningsformene vil bli regnet som arbeidstakere i virksomheten. Samtidig er det et pågående lovarbeid som innebærer en tydeliggjøring arbeidstakerbegrepet, arbeidstakeres rettigheter til ny stilling innad i konsern og en innskjerping av hva en ansettelsesavtale må omfatte. Disse lovendringene forventes vedtatt i løpet av dette året.

Fellesnevneren for vedtatte og pågående lovendringer er at de bygger opp under og styrker en hovedregel om at alle som utfører arbeid i en virksomhet skal være ansatt i fast hel stilling i virksomheten, og at unntak skal strammes inn, begrunnes og håndteres særskilt av arbeidsgiver. Les mer: 

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket om innleid arbeidskraft - Simonsen Vogt Wiig (svw.no)

Arbeidsgivers plikter ved deltidsansettelse – Nye regler til besvær? - Simonsen Vogt Wiig (svw.no)

 

 

Siri Merethe Rønning
Partner SVW | Trondheim 
+ 47 982 47 975 
smr@svw.no     

     
 

Kristoffer Steen
Advokat | Trondheim
+47 922 99 193
krs@svw.no 

 

   

 

               

 


Henter møter...