Meny
 
 

Nytt innkjøpsregelverk gir muligheter

18. august ble ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser kunngjort av Nærings- og fiskeridepartementet. Det nye regelverket er ment å gjøre det blir lettere for små og mellomstore bedrifter å kunne delta i konkurranse om leveranser til det offentlige. En økning av terskelverdien fra 500.000 til 1,1 millioner vil medføre at flere anskaffelser ikke vil bli lyst ut og dermed gjøre det vanskeligere for mindre leverandører å ha oversikt over offentlige innkjøp.

Næringsforeningen har i lang tid vært pådriver for at offentlig sektor bør bruke sin innkjøpsmakt til å stimulere nyskaping og næringsutvikling. Da må det offentlige også tørre å være mer offensive og gå i dialog med bedrifter som ennå ikke har hatt sitt første kommersielle salg av løsningene kommunen etterspør. Trondheim kommunes gründerstrategi som ble vedtatt i Bystyret 25. august gir klare føringer for at kommunen skal være mer innovativ i sine innkjøp, og slik stimulere til at kommunen tar i bruk nye løsninger og bidrar til utvikling av ny teknologi og vekst i både oppstartselskaper og etablerte selskaper. Entreprenøren som tar sjansen og satser på sin idé er viktig – vi trenger flere. Men la oss heller ikke glemme intraprenøren, som ofte bidrar til å skape mange nye arbeidsplasser innenfor rammene av en eksisterende bedrift.

NiT har argumentert sterkt for at det i offentlige innkjøpsavdelinger bør gis operativ bistand til gründere som ønsker å teste ut sine tjenester og produkter i form av piloter, prototyper og lignende i samarbeid med kompetente og krevende offentlige kunder. Når forhandlingsforbudet fjernes den 1.1.2017, åpner det for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog i forkant når det er behov for det for å få en god anskaffelse. Det er positivt at det politiske samarbeidsorganet Trondheimsregionen nå velger å tilsette en person som skal jobbe tett med det nasjonale Leverandørutviklingsprogrammet i regi av KS, NHO og Difi nettopp for å bidra til bedre dialog mellom leverandører og kommunene i regionen.

Vi forventer at handlingsrommet som nå er gitt det offentlige utnyttes fullt ut til å fremme innovasjon i offentlige anskaffelser, og derigjennom vekst i regionens oppstartselskaper.

 


Henter møter...