Meny
 
 
  • Fersk bransjeanalyse. Næringsutvikler Christian Haugen i NiT har sammen med Fagråd finans og Trøndelagsstiftelsen gjennomført kartlegging og status for finansnæringen i Trøndelag per 2022. (foto: Haakon Wuttudal) Fersk bransjeanalyse. Næringsutvikler Christian Haugen i NiT har sammen med Fagråd finans og Trøndelagsstiftelsen gjennomført kartlegging og status for finansnæringen i Trøndelag per 2022. (foto: Haakon Wuttudal)

Pengene yngler i Trøndelag

Finansnæringen opplever solid vekst, og er nå tredje største verdiskaper i regionen, viser en ny bransjekartlegging fra Næringsforeningen.

Det er Næringsforeningens fagråd finans, Trøndelagsstiftelsen og næringsutvikler Christian Haugen i NiT som står rapporten som viser hvordan det egentlig står til med finansnæringen i vår region. I tillegg til de kvantitative tallene hentet inn fra SSB, Brønnøysund og finansforetakene selv, er det gjennomført en kvalitativ spørreundersøkelse.

- Forrige gang vi gjennomførte samme øvelse var tilbake i 2017, forteller Haugen til Midtpunkt.

Lover godt for fremtiden

Så, hva er nytt siden sist?

Christian Haugen oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene i bransjekartleggingen slik:

·         Det blir stadig flere ansatte i sektoren

·         Vi ser en sterk vekst i forvaltningskapitalen

·         Trøndelag har landets høyeste tetthet av banker

·         De aktive investeringsmiljøene vokser kraftig

·         Også for den private formuen peker pilene oppover

·         Fremtidens økonomer utdannes i Trøndelag

Finanssektoren er viktig for Trøndelag i kraft av sin størrelse, men også som en katalysator for videre verdiskaping. Tallenes tale viser at sysselsettingen innenfor finans har økt med 5,7 prosent siden 2017, som er noe svakere sammenlignet med finanssenteret Oslo og Vestlandsregionen. Men:

- Næringen er fylkets tredje største i verdiskaping, og den er samtidig en muliggjører for næringsutvikling og understøtter alle andre bransjer. En robust finanssektor er derfor uhyre viktig for Trøndelag, forklarer Haugen.

Finans + teknologi = sant

Kompetansebasen for finanssektoren i Trøndelag har aldri tidligere hatt et mer solid fundament. Trøndelag har nå 5.250 økonomistudenter, noe som er på nivå med Bergen og Hordaland. Den spesielle kombinasjonen av teknologi og økonomi/finans som man finner i Trøndelag har økende attraktivitet i en stadig mer digitalisert verden, påpeker næringsutvikleren.

- Et uttrykk for dette er at en prestisjetung arbeidsgiver som Oljefondet i 2022 ansatte flere studenter fra NTNU enn fra NHH.

Både ved Handelshøyskolen BI og ved NTNU har antallet økonomistudenter økt siden 2017, og det vitenskapelige miljøet teller rundt 300 ansatte. Samlet utgjør kompetansebasen i og rundt finanssektoren i Trøndelag om lag 10.000 personer, ifølge bransjekartleggingen.

- Nytteverdien av dette miljøet kommer til uttrykk gjennom spørreundersøkelsen som er gjennomført, hvor teknologi kommer ut som det nest viktigste kompetanseområdet for finanssektoren i fremtiden, kun marginalt bak økonomi/finans. Finansnæringen selv er meget bevisst teknologiens betydning for videre utvikling av sektoren. Hele 82 prosent mener at teknologi har stor betydning for konkurransebetingelsene i bransjen de neste fem årene. Digitale ferdigheter oppgis blant de viktigste ferdighetene hos medarbeiderne, og den kompetansen som er vanskeligst å rekruttere, sier Haugen til Midtpunkt.

Les hele saken i Midtpunkt: https://issuu.com/bk.no/docs/midtpunkt_1_2023_issu

 


Henter møter...