Meny
 
 

Politikere med høydeskrekk?

NiTs valgdebatt fikk politikerne i tale om næringspolitikk.

- Skal vi få den byutviklingen vi ønsker så må vi snart begynne å bygge høyere i Trondheim. Vi som sitter her har nok litt høydeskrekk.

 Det sa kommunalråd Geir Waage (AP) da Næringsforeningen i Trondheim arrangerte næringspolitisk valgkampdebatt på tirsdag.

Næringsforeningen hadde inviterte listetoppene fra de ti partiene som er representert i bystyret, og listen over saker på agendaen var lang.

Innledningsvis fikk hver politiker to og et halvt minutt på å presentere sine næringspolitiske hjertesaker, og deretter ble det utspørring i regi av møtelederen, næringspolitisk leder i NiT, Børge Beisvåg, samt innspill fra flere av de rundt 80 i salen.

 

Bli mer forutsigbar

Hvis man skal beskrive debatten med ett ord, så må det bli at den stort sett var konsenusorientert.  Til og med ytterpunkter som Rødt, representert ved Jon Peder Denstad, og FrPs Elin Marie Andreassen, var enige i overraskende mange næringspolitiske grep som burde gjøres de neste fire årene.

Ett av punktene på agendaen var næringsareal i Trondheim. Er det tilstrekkelig mengde av det?

- Vi i bystyret har nok sviktet noe da vi utredet næringsarealplanene for Trondheim, sa Yngve Brox (H) som understreket at kommunen bør være mer forutsigbar i framtiden.

Waage pekte på at det må bygges høyere i framtiden for å nå kommunens mål om større grad av fortetning.

- Bedre arealutnyttelse blir stadig viktigere. Det er også klimavennlig næringspolitikk, sa Waage og fikk støtte fra de andre partiene.

 

Næringsareal

Jon Gunnes (V) påpekte på at næringsareal er et diffust begrep.

- Kontorer er næringsareal. Det samme er industri. Spørsmålet er om vi som politikere kan stille til rådighet areal som næringslivet faktisk trenger og etterspør.

Denstad i Rødt var svært kritisk til planene for Nyhavna.

- Det er en velfungerende og klimaeffektiv industrihavn som man vil gjøre om til leiligheter og kontorer. Riv ruskende galt, fastslo Denstad.

Marte Løvik (SP) var ikke uventet sterkt kritisk til nedbyggingen av matjorda i Trondheim til fordel for bolig- og næringsareal.

- Vi vil ha på plass en grønn strek for å skjerme den, understreket hun.

 

Transport

Med tanke på etablering av nytt logistikknutepunkt sør i Trondheim ble transport et annet viktig tema.

Brox tok til orde for å løfte E6 sør ut av Miljøpakken og behandle den som en egen enhet.

- Det vil redusere kostnadene betraktelig. Den kommer til å bli viktig i den flaskehalsen som Heimdalsmyra er i dag, understreket Brox.

Ottar Michelsen (SV) mente at en elektrifisering av Trønderbanen var det viktigste transportgrepet kommunen kunne gjøre miljømessig.

Jon Gunnes tror ikke høyhastighetsbane mellom Trondheim og Oslo er realistisk, men mente det var åpenbare rom for forbedringer i reisetiden.

- Det tok 7 timer i 1950, og det tar 7 timer i dag. Vi kan bedre.

 

Teknologi

Kommersialisering av teknologi i Trondheim var naturlig nok et sentralt tema.

- Etableringen av St.Olav var det største løftet Trondheim har gjort i moderne tid. Det neste blir å få på plass en encampusløsning, sa Gunnes.

- Vi må også arbeide hardt og målrettet for å få på plass det mye omtalte Innovasjonsenteret i Hestehagen, la Brox til.

Både Geir Waage og Elin Marie Andreassen vektla viktigheten av å videreføre og styrke støtten til grundermiljøene i Trondheim.

- Det skjer mye bra, men kommersialiseringskulturen kan bli enda sterkere, var de to enige om.

Geirmund Lykke (KrF) ønsket også et tettere samarbeid mellom de kreative næringene og ingeniørmiljøene i teknologihovedstaden.

 

Flikke i fyr og flamme

Debatten ble avsluttet fra tilhørerplass av en meget eksaltert Gunnar Flikke, tidligere redaktør i Adressa. Flikkes lovprising av både byen Trondheim, NTNU og næringslivet i byen kan bare beskrives som usedvanlig entusiastisk. Noe resten av salen også satte stor pris på.

 

Tekst: Jan-Are Hansen

Foto: Kenneth Stoltz


Henter møter...