Meny
 
 

Raser mot stengeforslag

Næringslivet reagerer på dyptgripende trafikkendringer.

Sinte og fortvilte butikkdrivere har ringt ned Næringsforeningen denne uken. Bakgrunnen er nyheten om at politikere og administrasjon i Trondheim kommune foreslår å stenge Olav Tryggvasons gate for biltrafikk fra 2018 – uten at næringslivet har vært involvert i prosessen.

At Olav Tryggvasons gate foreslås omgjort til Miljøgate har vært kjent i lang tid. Men at det samtidig foreslås omfattende endringer av adkomster til Midtbyen, er nytt for næringslivet. Stenging av biltrafikk gjennom Prinsenkrysset og redusert tilgjengelighet over Bakke Bru er blant endringene som ikke faller i god jord. Summen av foreslåtte endringer i trafikkmønster og tilgjengelighet til Midtbyen oppleves som så dramatisk at næringslivet forventer at det gjøres adskillig mer omfattende vurderinger av effekten av tiltakene, før de igangsettes.

 

Det skriver næringspolitisk leder i NiT, Børge Beisvåg, i et skarpt brev til Formannskapet i Trondheim kommune torsdag 19. oktober. I brevet, som også er undertegnet av styreleder i Trondheim Gårdeierforening, Ivar Koteng, og styreleder i Samarbeidsgruppen Midtby’n, Fridtjov Brun, hevdes det at det igangsatte arbeidet med ny gatebruksplan er en ren skinnprosess når forslaget kommer opp mens ny gatebruksplan fortsatt utredes. Helt feil rekkefølge, mener næringslivstrioen.

 

- Administrasjonen og Miljøpakken legger opp til at det skal fattes politisk vedtak om trafikkløsninger inn til og kjøremønster i Midtbyen uten at berørte parter har vært involvert i prosessen, og ikke har hatt mulighet til å gi innspill til saken, er beskjeden til byens politikere.

Problemstillingen gjelder ikke bare Midtbyen, men også andre sentrale handelsområder i Trondheim, som Haakon VIIs gate på Lade. Næringsforeningen er opptatt av at kundene i handelsområdene skal ha god tilgjengelighet, uavhengig av reisemiddel, og at de næringsdrivendes innspill må lyttes til.

 

- Vi har forståelse for at det haster med å få på plass gode løsninger for det kommende MetroBuss-prosjektet. Men for oss er det samtidig viktig at man ser en helhet som er til det beste for byen, og ikke kun til beste for MetroBuss, understreker brevskriverne.

De skriver at næringslivet ønsker et godt samarbeid med kommunen i viktige byutviklingssaker. For Midtbyens del har næringsliv og kommunen i fellesskap vedtatt et mål om å skape en økonomisk vital og miljømessig god Midtby. Målet er 5 prosent årlig vekst i Midtbyen.

 

- Når det nå, og over tid, fattes beslutninger med stor betydning for arbeidsplasser og mangfoldet i Midtbyen uten at næringslivet blir involvert, settes samarbeidet på prøve, fastslår Koteng, Beisvåg og Brun.

 

Siste: Næringsforeningen opplyser at de har vært i møte med politisk ledelse i Trondheim kommune om saken fredag ettermiddag.


Henter møter...