Meny
 
 
  • Daglig leder og største eier. Gunhild Engan Opland i Trotan viser frem innmaten i et teknisk hus. (Tekst og foto: Jan-Are Hansen) Daglig leder og største eier. Gunhild Engan Opland i Trotan viser frem innmaten i et teknisk hus. (Tekst og foto: Jan-Are Hansen)

Sikter høyt i ny fabrikk

- Vi har satt oss som mål å nå en omsetning på 120 millioner kroner i 2018. For å klare det flytter vi til helt nye spesialbygde lokaler på Torgård våren 2016.

Det sier Gunhild Engan Opland (44), daglig leder i Trotan, som er en av Midt-Norges største produsenter av fordelings- og styrestrømstavler. Bedriften er også en betydelig aktør innen nettstasjoner og konstruksjon av tekniske hus.

God vekst
Trotan ble etablert i oktober for nøyaktig 10 år siden, og hadde sitt utspring fra miljøene ved Siemens i Bratsbergveien der de fortsatt holder til. Bedriften har hatt en jevn og god vekst siden oppstarten i 2005, og omsatte i 2014 for 82 millioner kroner. I den samme perioden har antallet ansatte vokst fra 35 til 44.
- Vi er en bedrift som er heleid av de ansatte. Aktivt eierskap har vært positivt i utviklingen av selskapet. Vi har bygd sten for sten, sier Opland til Midtpunkt mens hun vandrer mellom delvis ferdigmonterte strømtavler og enorme reoler fylt med komponenter som venter på å bli installert av montørene.
- Det er ikke veldig mange produksjonsselskaper som oss igjen i Trondheim. Mye er flyttet til andre steder i Norge eller utenlands, forklarer hun.
Et av de største prosjektene til Trotan i 2015 har vært hovedfordelingstavler til Ivar Aasen-plattformen. Disse skal bidra til strømforsyning på plattformen både når det gjelder oljeletingsprosessen, riggdrift, infrastruktur og boligkvarter.
- Et uhyre spennende prosjekt for oss å være en del av, understreker Opland.

Egen utforming
Trotan har leid lokaler av Siemens siden oppstarten. Fra mars i 2016 får de imidlertid adresse på Torgård like utenfor Trondheim. Et helt nødvendig flyttegrep for videre vekst, fastslår Opland.
- Arealene vi er i nå tilfredsstiller ikke lenger de behovene vi har for effektiv og god drift. Tiden var inne for å ta nye grep.
- Hvor viktig har det vært å være delaktig i utforming av nytt næringsbygg for Trotan?
- Avgjørende viktig, vil jeg si. Effektiv logistikk- og produksjonsflyt betyr særdeles mye for oss. Lokalitetene må utformes for å ivareta stadig mer komplekse oppdrag, forklarer hun.

40 prosent større
Den nye fabrikken bygges av Koteng, etter betydelig medvirkning av Trotan. Til sammen teller de nye lokalene 3.600 kvadratmeter grunnflate, nesten 40 prosent mer enn i dag.
-Torgård er et framtidsrettet næringsområde noen kilometer sør for Trondheim sentrum, og det nye logistikknutepunktet til byen, sier Opland
- Konkurransen i markedet er hard?
- Det er den. Med den nye fabrikken ønsker vi å styrke posisjonen som foretrukket leverandør og samarbeidspartner.

Offshore
I likhet med mange andre underleverandører til olje- og gassnæringene har heller ikke Trotan vært forskånet for den synkende aktiviteten i sektoren.
- Vi har egentlig levert veldig lite til offshore fram til 2014. Vi har imidlertid sett for oss en vekst innen dette området.
- Men kampen om offshoreoppdragene vil tilspisse seg fremover?
- Ja, det vil den. Når det er sagt så må vi alltid tilpasse oss forandringer. Uansett om markedet heter offshore eller ikke. Være omstillingsdyktige rett og slett, sier Opland til Midtpunkt.
- Ha flere ben å stå på, mener du?
- Akkurat. Nå er vi inne i en hel rekke bransjer som for eksempel industri, skip, kraftverk og energiselskaper.

Lærlinger viktig
Inne i produksjonsavdelingen er Åsmund Sunnseth (23) godt i gang med å installere innmaten i et teknisk skap. Han har gått veien fra lærling til fast jobb som tavlemontør i bedriften.
- Det er en interessant jobb. Mange nye og forskjellige oppgaver å ta fatt på, smiler han.
Opland legger vekt på at Trotan er en lærlingbedrift.
- Vi opererer i en spesialisert bransje. Dermed blir det viktig for oss å ha den riktige kompetansen på plass, forteller hun.

Offensiv
En annen betydelig del av virksomheten til Trotan er retrofitting. Det vil si oppdrag som skjer utenfor bedriftens fire vegger og innebærer oppdatering, modernisering og vedlikehold av eksisterende utstyr der kundene er.
Opland mener målet om å nå en omsetning på 120 millioner kroner i 2018 er en overkommelig oppgave.
- Hvordan ser ordrebøkene ut per i dag?
- De er gode. Vi er en offensiv bedrift som tør å satse, avslutter hun.

 

Fakta om Trotan AS

  • Etablert 2005
  • 44 ansatte
  • Omsetning 2014: 82 MNOK
  • Resultat 2014: 4,3 MNOK
  • Eid av de ansatte
  • Største eier er daglig leder Gunhild Engan Opland med om lag 37 prosent av aksjene

Henter møter...