Meny
 
 

Slik har Trondheim svart opp koronakravene

NiT har foreslått en rekke tiltak som kan hjelpe næringslivet gjennom krisen. Dette er kommunens svar så langt.

Trondheim kommunes tiltakspakke for næringslivet – NiTs vurdering pr. 30.03.2020

I brev til formannskapet datert 19.03.2020 og 24.03.2020 foreslo Næringsforeningen en rekke tiltak Trondheim kommune kan bidra med for å avhjelpe situasjonen for næringslivet som er sterkt berørt av koronautbruddet. Allerede 26.03.2020 fattet et enstemmig formannskap vedtak om en rekke tiltak. Det ble også presisert at flere tiltak vil kunne komme, tiltak som skal utvikles i dialog med næringslivet. Dette er svært positive signaler fra Trondheim kommune.

Formannskapet påpekte også at kommunens virkemidler også må sees i sammenheng med statlige ordninger og hjelpetiltak, og at kommunen vil øve påtrykk overfor staten for omfattende tiltakspakker.

Så, hvor fornøyd er egentlig vi i næringslivet med den kommunale oppfølgingen av forslagene? 

Klikk på denne lenken for en detaljert oversikt over NiTs  forslag til Trondheim kommune, samt vår vurdering av om forslagene er fulgt opp (markert med grønt), delvis fulgt opp/fortsatt arbeides med (i oransje) eller ikke hensyntatt/tatt opp til diskusjon (markert med rødt).

 

Foto: Shutterstock / Alexey Erofejchev


Henter møter...