Meny
 
 
  • Foto: Danske Bank Foto: Danske Bank

Slik kan bedrifter søke koronalån

Danske Bank forklarer hvordan lånegarantiordningen for bedrifter fungerer.

Artikkel fra samarbeidspartner: Danske Bank

Staten garanterer for lån som gis gjennom bankene. Dette skal gjøre det enklere for bedrifter å komme seg gjennom Korona-krisen.
Lånegarantiordningen er et tiltak fra regjeringen for å lette bedriftenes tilgang på penger. Staten vil garantere for 90 prosent av lån utstedt av banken, gitt at søker oppfyller noen bestemte vilkår. 

Dette tiltaket gjelder kun for bedrifter som er lønnsomme under normale omstendigheter. Derfor må bedriften kunne vise til akutt likviditetsmangel, som en direkte følge av statens tiltak for å hindre COVID-19-smitte. Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner, og fordeles på bankene etter markedsandel i det norske bankmarkedet.

Hvem kan søke?

Bedrifter som på konsolidert basis: 

  • Sysselsetter færre enn 250 årsverk
  • Har en årsomsetning på maks 492 millioner kroner, eller
  • Har en balanse på maks 423 mill kan søke om å ta del i disse tiltakene. 

 

Bedriften kan maks låne 50 millioner – eller det laveste beløpet av 2 ganger lønnskostnadene bedriften hadde i 2019 – eller 25 prosent av omsetningen fra 2019. Løpetiden på lånene vil være inntil tre år, med mulighet for 12 måneders avdragsfrihet.

Ordningen gjelder i første omgang lån som innvilges før 1. juni 2020, men fristen kan forlenges.

 

Danske Bank bistår gjerne, og ønsker å ha en tett dialog rundt din bedrifts utfordringer og muligheter. Dersom vi ikke allerede har tatt kontakt, ta kontakt med din rådgiver eller ditt kundeteam i banken for å finne ut om bedriften kan søke om lån under garantiordningen.

På lenken nederst i saken kan du laste ned en sjekkliste for god likviditetsstyring (PDF).

Lånet under ordningen kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån.

Bedriften må også per 31.12.2019 ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter, som defineres slik:

  • Halvparten av egenkapital må være tapt (gjelder ikke for selskap som har eksistert i mindre enn 3 år)
  • Insolvent (illikvid og insuffisient); eller 
  • Bedriften har mottatt krisestøtte som ennå ikke er tilbakebetalt. 
  • Bedriften må være et lønnsomt selskap under normale markedsforhold

 

Klikk her for mer info fra Danske Bank.


Henter møter...