Meny
 
 
  • Terje Strickert Samdal. Direktør Business Banking/Finanssenter Trondheim, Danske Bank. Terje Strickert Samdal. Direktør Business Banking/Finanssenter Trondheim, Danske Bank.

Slik merker Trøndelag Brexit

Brexit skaper negative sjokkbølger i europeisk økonomi. Også i Trøndelag vil vi merke konsekvensene.


I Danske Bank tror vi det blir en treg prosess å få til en ny avtale mellom UK og EU. Det vil også knyttes stor spenning til om flere land vil forlate EU. Denne usikkerheten rammer økonomien. Bedrifter blir usikre og setter investeringer på vent, og samtidig kan forbrukerne trykke på bremsen. Vi regner derfor med negativ vekst eller resesjon i Storbritannia. Usikkerheter vil også spre seg til resten av Europa hvor vi venter omtrent 0.5 prosentpoeng lavere BNP-vekst i 2017. For Norge betyr dette at den skjøre oppgangen i norsk økonomi blir utsatt, forsterket av lavere oljepriser som vi venter skal falle til under 45 dollar fatet.

Mange av bedriftene i Trøndelag eksporterer varer til Sverige og resten av Europa. Når kundene i Europa sliter vil det bli tøffere å selge varene til disse markedene. Samtidig skal vi ikke svartmale situasjonen for Trøndelag. Vi er tross alt blant de fylkene som har klart oss best etter oljepriskrisen. Arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag er på 2,4 prosent, og under landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

Trøndelagsbedriftene som eksporterer mye til Storbritannia vil bli mest rammet, men for de fleste bedriftene i vårt fylke er euro og dollarkursen den viktigste eksportvalutaen. Begge disse valutaene har styrket seg betydelig mot norske kroner siste årene, noe som har kommet eksportbedriftene til gode. Både dollarkurser og euroen steg etter Brexit, noe som bedrer konkurransekraften til Trøndelags eksportbedrifter ytterligere. Det kan virke paradoksalt at nettopp euroen styrker seg når Europa er i krise, men markedene fungerer slik at ved usikkerhet så svekkes de mindre valutaene på bekostning av de store.

Som en ytterligere konsekvens av urolighetene i markedet venter vi at Norges Bank kan komme til å kutte renten både i september og desember. I utgangspunktet gir dette stimuli til boligmarkedet og lettere hverdag for dem med mye gjeld. Men før vi slipper jubelen helt løs skal vi huske på at renten blir satt ned fordi økonomien går svakere og trenger stimuli. Det er også usikkerhet rundt bankenes fundingkostnader, og om renten i markedet som bankene finansierer seg i, faktisk går ned. Ved urolige finansmarkeder kan nemlig renten stige selv om sentralbanken setter renten ned.

Til tross for stor usikkerhet får vi glede oss over at fotball- og shoppingturene til England blir billigere.

 


Henter møter...