Meny
 
 
  • Arbeidskraftdebatt under Arendalsuka 2023. F.v.: Ingrid Michalsen (Leder strategi og utvikling, Næringsforeningen i Kristiansandregionen) og Christian Haugen, næringsutvikler i NiT. Foto: Marius Johnsen / Næringsforeningen i Stavangerregionen Arbeidskraftdebatt under Arendalsuka 2023. F.v.: Ingrid Michalsen (Leder strategi og utvikling, Næringsforeningen i Kristiansandregionen) og Christian Haugen, næringsutvikler i NiT. Foto: Marius Johnsen / Næringsforeningen i Stavangerregionen

Søker etter arbeidskraft

Landets største næringsforeninger ber om en nasjonal mal for å gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske arbeidstakere. 

I dag bruker hver enkelt kommune og region mye ressurser på å lage egne strategier og tiltak.

Bedriftsundersøkelsen 2023 som NAV publiserte i mai viser at det fortsatt er stor mangel på arbeidskraft i Norge. Bare i Trøndelag er underskuddet på 5.400 ansatte sett opp mot behovet i næringslivet og det offentlige. Samtidig står mange ufrivillig utenfor arbeidslivet, og de utenlandske arbeidstakerne har blitt færre – mye på grunn av bedre arbeidsmarked og betingelser i sine hjemland. For eksempel har operatører og fagarbeidere fra Polen, som har vært helt sentrale for Norge på 2000-tallet, blitt færre. Det har resultert i en rekordlav ledighet i Polen på 2,7 prosent. Svak norsk krone gir dessuten langt mindre igjen i lønnsposen for utenlandsk arbeidskraft nå.

Stor konkurranse

Og for å sette europeiske tall litt i perspektiv: Bare Tyskland trenger 400.000 nye arbeidsinnvandrere hvert år frem til 2030 for å oppfylle behovet. Det sier litt om konkurransen vi står i.

- Vi må erkjenne at Norge har en del å gå på når det gjelder hvordan vi tiltrekker oss, tar imot og holder på de internasjonale hodene og hendene vi trenger, forteller næringsutvikler Christian Haugen i NiT.

Derfor har de største næringsforeningene i landet gått sammen om å kreve en nasjonal mal med strategier og tiltak for å styrke dette området. Mye av kunnskapsgrunnlaget er på plass – nå handler det om å få et samlet politisk miljø på banen slik at Norge kan bli et foretrukket land for kompetansearbeidskraft fra utlandet.

WorkinTrondheim

På Arendalsuka fikk Haugen og kolleger fra de største næringsforeningene politikerne i tale.

- Det var nyttig og interessant å diskutere regulative barrierer og beste praksis eksempler under Arendalsuka. Mange av utfordringene med å tiltrekke og beholde internasjonal spisskompetanse er felles både i norsk og skandinavisk sammenheng, og derfor er det bra at næringsforeningene i fellesskap kan sette fokus på dette. Vi konkurrerer internasjonalt om kvalifisert arbeidskraft, og politikerne har nok nytte av våre innspill for å kunne heve nivået på den strategiske diskusjonen om vår fremtidige arbeidsstyrke, tror Haugen.

På vegne av NiT presenterte Haugen prosjektet WorkinTrondheim, som han håper skal bli et godt verktøy i den globale kampen om å tiltrekke seg talenter.

- WorkinTrondheim ønsker å bli en effektiv plattform for offentlig/privat samarbeid som styrker regionens posisjon som en karrieredestinasjon. Det er hyggelig å oppleve at prosjektet ses på med interesse i andre deler av landet, og skal vi få tak i den kompetansen vi ønsker, vil nasjonalt og internasjonalt samarbeid være avgjørende, oppsummerer Christian Haugen til Midtpunkt.  


Henter møter...