Meny
 
 

Mindre svinn, mer gjenbruk!

Det vil bli utdelt inntil tre stipend for å bidra til å utvikling av lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger som fremmer mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk.

Sparebankstiftelsen SMN gir hvert år ut deler av resultatet til samfunnsnyttige formål. Hensikten er å fremme utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde.

Ved å bidra til å utvikle forretningsmodeller som reduserer svinn og øker gjenbruk og resirkulering, ønsker stiftelsen å støtte opp om en bærekraftig utvikling i framtida.

Les mer og søk om stipend her.


Henter møter...