Meny
 
 
  • Sondre Justad i aksjon under Olavsfest. Foto: Bård Malvik / Olavsfestdagene Sondre Justad i aksjon under Olavsfest. Foto: Bård Malvik / Olavsfestdagene

Alvorlig bekymring for kreative næringer

Kulturen og de kreative næringene lider, og etterlyser mer tydelighet og bedre støttetiltak. 

Næringsforeningen og fagråd for kultur og kreative næringer gjennomførte onsdag et innspillsmøte for å høre mer om utfordringene til bransjen. I et digitalt møte med 43 utvalgte deltakere fikk Næringsforeningen høre en rekke historier og innspill fra musikkbransjen, film, spill, litteratur, arrangør, kunst, byrå og formidling. 
Fra kommunen stilte representanter fra kommunen, Næringsforeningens administrasjon samt flere representanter fra fagråd kultur og kreative næringer. 


 
Enorme tap 
Situasjonen er prekær for store deler av bransjen. Konsertscener er stengt, filmpremierer avlyst og kunstnere, musikere og forfattere har tomme ordrebøker i tiden framover. Flere aktører har mistet hele eller store deler av sin omsetning og har måttet permittere i hopetall. Enkelte har måttet permittere alle ansatte, stenge driften helt og gå i dvale for å unngå total kollaps.

 
Blant festivalarrangørene meldte flere om umiddelbare omsetningstap i mangemillionersklassen. Den største frykten er samtidig at festivalsommeren blir avlyst. Enkelte meldte om potensielt omsetningstap på over 100 millioner kroner dersom det skjer. I tillegg er mange artister helt avhengige av sommersesongen, og vil miste 70-80% av sin omsetning i 2020 dersom festivaler og konserter ikke går som planlagt.

 
For filmprodusentene har kommersielle produksjonsoppdrag for mange stoppet helt opp, slik at mange av aktørene som kun jobber med oppdragsfilm står nå på bar bakke. For produsenter som også har egenutviklede produksjoner som er finansiert av det offentlige er det fortsatt mulig å fortsette arbeidet på disse prosjektene. Samtidig meldes det om milliontap på grunn av kansellerte kinopremierer.

 
Spillbransjen har derimot sett en mer begrenset negativ effekt av krisen så langt, og enkelte har opplevd en betydelig økning i omsetning. Bransjen er mest bekymret for de langsiktige globale ringvirkningene og begrenset tilgang på privat kapital i usikre tider.

 
Gallerier og museer har måttet stenge og permittere ansatte, men økonomisk sett er forskjellen mellom offentlig støttede institusjoner og private aktører stor. Det er de private aktørene som blir hardest rammet, og det kom blant annet en bønn fra ett galleri om at det offentlige i større grad kan kjøpe kunst fra lokale gallerier for å hjelpe bransjen.  


 
Trenger mer støtte 
Flere av aktørene gav positiv tilbakemelding på tiltakspakke 2 som ble lansert av Stortinget på mandag, som bl.a. gjør det mer bærekraftig å permittere ansatte. Samtidig pekte flere på at faste kostnader fortsatt er store utgifter, og flere var bekymret for hvor lenge de kan overleve uten inntekter de neste månedene. 
Abid Q. Raja lovet onsdag 300 millioner til en kompensasjonsordning for kulturlivet, som skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgift, samt merutgifter som følge av at arrangement må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Aktørene i bransjen beskrev tiltakspakken som en dråpe i havet, da kun én konsert eller festival kan ha en forventet omsetning på 20-75 millioner kroner. Beskjeden var klar om at det trengs mye mer. 
 


Tydelighet og forutsigbarhet er viktig 
Den største frykten var for flere at mange kritiske aktører forsvinner i løpet av krisen, og at de ikke overlever dvalen som de nå er pålagt. Det vil medføre at mange kommende festivaler og øvrige kulturarrangementer ei heller kan gjennomføres når krisen er over.  Som et resultat kan kulturen og de kreative næringenes bidrag til samfunnet bli skadelidende i lengre tid enn det som er nødvendig.

  
Det trengs for mange tid for å få i gang hjulene når situasjonen begynner å normalisere seg. Det ble derfor etterlyst mer tydelighet og forutsigbarhet både fra kommunen og resten av det offentlige apparatet, spesielt når vi er på vei ut av krisen og det skal bestemmes hvem som får arrangere, hvor man kan arrangere og hvor mange man kan være samlet på en plass. 

 
Kommunen uttrykte medfølelse og pekte samtidig på at kommunen selv sitter i en vanskelig posisjon, da også kommunens økonomi blir sterkt preget av krisen. Bransjen innser at kommunens budsjetter til feltet vil blir redusert som følge av at kommunene fremover må kanalisere strammere budsjetter inn mot helse og skole. Dette vil ytterligere forverre situasjonen.

  
Næringsforeningen tar innspillene med inn i arbeidet med kommune og politikere, slik at også kulturen og de kreative næringene får den hjelpen de sårt trenger. 

 

Av Torstein Langeland,

næringsutvikler NiT og ansvarlig for fagråd KKN


Henter møter...