Meny
 
 

Støttemidler i koronaens tid

Koronakrisen går hardt utover økonomien til mange små og mellomstore bedrifter. Krisepakkene fra det offentlige hjelper noe, men ikke med alt. Da er det nyttig å kjenne til hvilke andre finansieringsmuligheter som finnes for opplæring, forskning og utvikling, som kan bidra til å aktivere de ansatte og skape verdi for bedriften på kort og lang sikt. Vi i Næringsforeningen har her samlet sammen flere av de mest relevante søkbare ordningene i en oversikt, slik at det skal være lettere å få tilgang. Du finner også enkelte andre relevante lenker i bunnen av artikkelen.

Har du tips om andre tiltak, send en mail til torstein@nitr.no så legger vi dem til de mest relevante.


Se også webinaret “Støttemidler i koronaens tid” som går mer i detalj på noen av ordningene.


Søkbare ordninger


BIO Trøndelag - Bedriftsintern opplæring

Trøndelag Fylkeskommune: Dekker opplæring av bedriftens ansatte, med prioritet på bransjer hardt rammet av koronakrisen derav blant annet bedrifter innen  opplevelsesnæringene, herunder reiseliv, kulturnæringer og småskala matprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.


Maks tildeling: 300.000,- 

Dekker opptil 60% av total finansiering

Søknadsfrist: Løpende

Veiledende behandlingstid: Under én uke

Mer informasjon om BIO Trøndelag


Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning

Forskningsrådet: Midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen: reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. 


Maks tildeling: 500.000,- 

Dekker opptil 100% av total finansiering

Søknadsfrist: Løpende

Veiledende behandlingstid: Ca 3 uker

Mer informasjon om midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning


Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Forskningsrådet: Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.


Maks tildeling: 320.000,- 

Dekker opptil 80% av total finansiering

Søknadsfrist: Løpende

Veiledende behandlingstid: Ca 3 uker

Mer informasjon om forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Mer informasjon om distriktsmidler til forskning


Pilotprosjekt for å mobilisere SMBer til forskning og utvikling

SINTEF: Et eget strategisk satsingsområde for SINTEF der du som SMB kan få kostnadsfri tilgang på deres ressurser for å se om det er riktig for din bedrift å se nærmere på forskning og utvikling.

For mer informasjon kontakt Håvard Solem: havard.solem@sintef.no/924 63 935


Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Innovasjon Norge: har fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst.


Dekker opptil 80% av total finansiering

Søknadsfrist: Løpende

Mer informasjon om ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020


Styrket oppstartsfinansiering (for gründere)

Innovasjon Norge: Gründere kan få mer lån og økt tilskudd både i oppstarts- og kommersialiseringsfase. Sats for markedsavklaring har også økt og det er mulig å få tilgang på en krisementor.


Oppstartslån:

Lån opptil 2,4 mill kroner


Markedsavklaring:

Maks tildeling: 150.000,-

Dekker opptil 100% av total finansiering


Kommersialiseringstilskudd 1:

Maks tildeling: 750.000,-

Dekker opptil 75% av total finansiering


Kommersialiseringstilskudd 2 (NY):

Maks tildeling: 750.000,-

Dekker opptil 75% av total finansiering


Mer informasjon om Innovasjon Norges krisetiltak


Regional kvalifiseringsstøtte

Regionalt Forskningsfond Trøndelag: I samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal prosjektene bidra til å løse næringslivets og kommunale virksomheters behov og utfordringer for nye og mer effektive produkter og tjenester, og finne nye og bedre måter å organisere arbeidet på.


Maks tildeling: 500.000,- (Kvalifiseringsstøtte)

Dekker opptil 50% av total finansiering

Søknadsfrist: Løpende

Mer informasjon om regionale midler til forskning

 

Ambulerende inkubator (for gründere)

6AM: Har laget et opplegg for oppstartsbedrifter i krise, der de vil få akutthjelp med hvordan håndtere bl.a. likviditetsutfordringer, permittering og unngå konkurs.

Mer informasjon om ambulerende inkubator

 


Andre nyttige lenker

Syv råd for å få trønderske bedrifter til å vokse - Et innlegg fra midtnorskdebatt.no i 2019 som kan fungere som inspirasjon til hvor du kan begynne å tenke utvikling av egen bedrift.


Tiltakspakker for norske oppstart- og vekstbedrifter (15. April 2020) - Webinar fra Innovasjon Norge


Tiltakspakker fra Innovasjon Norge (26. Mars 2020) - Webinar fra Innovasjon Norge Trøndelag


Kommende webinarer fra Innovasjon Norge


Henter møter...