Meny
 
 
  •  På befaring. - Vi har hatt 15 gode år i Pirsenteret. Med vårt eget bygg får vi en enda tydeligere identitet og blir mer synlig her nede på Brattøra, sier Asgeir Opland, Tonje Heggum og Nina Stensaas fra Handelshøyskolen BI. Foto: Kenneth Stoltz På befaring. - Vi har hatt 15 gode år i Pirsenteret. Med vårt eget bygg får vi en enda tydeligere identitet og blir mer synlig her nede på Brattøra, sier Asgeir Opland, Tonje Heggum og Nina Stensaas fra Handelshøyskolen BI. Foto: Kenneth Stoltz

Tett på næringslivet

Relevans for næringslivet er en viktig suksessfaktor for Handelshøyskolen BI, som nærmer seg europatoppen i internasjonale rankinger.

På Brattørkaia svever grå betongelementer mot den blå sensommerhimmelen. Røslige karer med orange hjelmer styrer lasten høyt oppe i stålskjelettet som skal huse nærmere 2.000 BI-studenter og ansatte. Men det er først til neste høst.

Vi går videre forbi byggeplassen og besøker BI-ledelsen ved Campus Trondheim på Pirsenteret, der rolige sommerdager i tomme lokaler snart er over. Studentene er tilbake i byen og den høytidelige immatrikuleringen for årets kull på 600 unge mennesker står for døren.

Lederskolen
Handelshøyskolen BI valgte nylig å inngå avtale med Næringsforeningen som hovedsamarbeidspartner, og det er en glimrende anledning for Midtpunkt til å bli bedre kjent med institusjonen som utdanner flest toppledere til landets næringsliv.

Handelshøyskolen BI er med sine fire campuser i Oslo; Bergen, Trondheim og Stavanger Europas nest største business school med om lag 20.000 studenter. Direktør Asgeir Opland opplyser at Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning.

Scorer høyt på rankinger
Opland forteller videre med stolthet om at skolen innehar 35. plassen, et hestehode foran rivalene Norges Handelshøyskole og Copenhagen Business School, på Financial Times’ prestisjetunge ranking av de 90 beste handelshøyskolene i Europa. BI er også rangert som beste norske skole, og 17. plass totalt, på The Economist sin rangering av de 40 beste masterprogrammer i verden.

Synlighet og høy standing i det internasjonale toppsjiktet av handelshøyskoler har bidratt til at det er etablert samarbeid og utvekslingsavtaler med over 200 internasjonale utdanningsinstitusjoner i 45 land.

- Noe av det viktigste med de gode plasseringene, er at vi tiltrekker oss internasjonale studenter og forskere som behøves når vi utdanner for næringslivet. Handelshøyskolen BI er veldig opptatt av å ha relevant utdanning. Derfor lytter vi nøye til næringslivet. Koblingen mellom akademia og næringsliv tror vi vil bli enda viktigere fremover, så samarbeidsavtalen med Næringsforeningen er betydningsfull i den forstand, påpeker Opland til Midtpunkt.

Internship-program og felles faglige arrangementer innenfor ledelse, salg, markedsføring og finans er blant tiltakene BI-direktøren mener kan tilføre ekstra verdi for begge parter og for næringslivet i regionen.

- Det skal skje mye, lover Opland, med bifallende nikk fra rådgiver Nina Stensaas og markedsansvarlig Tonje Heggum.

Kommersialisering på timeplanen
Næringslivsfokuset er en naturlig og integrert del av virksomheten, forteller Nina Stensaas.
- Vi er opptatt av å få våre studenter ut i arbeid. Over 90 prosent av våre bachelorkandidater ved campus Trondheim får jobb innen seks måneder etter endt utdanning.

- Vi jobber med faglig utvikling av studiene våre hele tiden. Vi har flere muligheter for de som ønsker å ta utdanning ved siden av jobb, både på bachelor- og masternivå. Etter- og videreutdanningsmarkedet samt relasjonsbygging og alumni-aktiviteter, ser de store muligheter for.

Et annet populært tilbud er det nyopprettede bachelorstudiet i økonomi og entreprenørskap med 60 studenter.
- Studiet er praktisk rettet mot kommersialisering av nye ideer, og i likhet med alle de andre studiene våre håndplukker vi en rekke dyktige næringslivsledere som supplerer våre faste vitenskapelige ansatte. Innovasjonscamp og oppstart av egen bedrift står på pensum, sier Tonje Heggum.

Sterkt merkenavn i markedet
- Vi jobber mye med pedagogikk for tiden, det vi kaller for blended learning, som er noe mer enn kun forelesninger. Vi tror endring må til for å nå studentenes behov i en ny digital hverdag. Undervisningsrommene blir veldig forskjellige og tilpasset en moderne undervisningsform. Det blir spennende å se hvordan det fungerer i det nye bygget, smiler Heggum.

En håndfast indikator på kvaliteten ved Handelshøyskolen BIs utdanning er om studentene er attraktive i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked. BI er i tillegg til det nasjonale kvalitetsrammeverket gjennom NOKUT også underlagt kvalitetskontroller av de tre internasjonale akkrediteringene: EQUIS (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBA’s).

- Det å bli kikket i kortene av disse akkrediteringene er viktige drivere i vårt kvalitetsarbeid, og vi er én av bare 76 skoler i verden – av 15.000 business schools – som har samtlige av de tre viktigste akkrediteringene, også kalt «Triple Crown»-skoler, forteller Asgeir Opland. Han mener rangeringene som gjennomføres av The Economist og Financial Times er svært viktige da de legger vekt på hvordan studentene opplever studiesituasjonen, studietilbudet, den faglige delen av utdanningen og hva de har oppnådd i ettertid.

Identitetsbyggende nybygg
Rankingene får godt nok mye oppmerksomhet når de publiseres, og støtter opp under BIs visjon om å være en ledende europeisk handelshøyskole som trekker til seg de beste studentene og de beste forskerne. Men akkurat nå bruker BI-direktøren en god del ressurser på den nye campusen som reiser seg et par hundre meter vestover i retning Trondheim sentrum.


- Vi rigger oss for vekst og økt kvalitet i topp moderne fasiliteter, sier Opland, som levner liten tvil om at han og staben knapt kan vente til arkitekttegningene materialiseres til et ferdig praktbygg på Brattørkaia 16.

- Svein Skibnes er arkitekt, Arc er interiørarkitekter, Entra er byggherre og Skanska er hovedentreprenør for bygget som blir et av Europas mest energieffektive undervisningsbygg, med kun en sjettedel av dagens energiforbruk. Lavere strømregning kommer godt med, for vi får samtidig mer boltreplass. Arealet øker fra dagens 5.000 m2 til mer romslige 8.500 m2. To auditorier for 200 og 300 personer kan slås sammen til ett stort auditorium med kapasitet på 500, som gir en del muligheter vi ikke har i dag, avslutter Asgeir Opland.

Den 15. juni 2018 skal nøklene overleveres, 75 år etter at skolen ble etablert av Finn Øien.Handelshøyskolen BI
- Selveiende stiftelse
- Grunnlagt i 1943 av Finn Øien
- Campus i landets fire største byer
- Omsetning 2016: 1.532 MNOK
- Årsresultat 2016: 93 MNOK
- Ansatte: 834


Tekst og foto: Kenneth Stoltz


Henter møter...