Meny
 
 

Årets ledertalent i Trondheimsregionen 2015

Direktør Thomas Reinertsen i Reinertsen AS ble første mottaker av NiT og Adeccos pris.

Da Næringsforeningen i Trondheimsregionen i fellesskap med Adecco for første gang kåret Årets ledertalent i Trondheimsregionen torsdag 12. februar, var det ut fra et ønske om å bidra til å løfte frem og synliggjøre de unge og ambisiøse, ledertypene som skal sette sitt preg på samfunns- og næringsliv i landsdelen i mange år fremover.

 

Vi trenger både lysende ideer, ukuelig guts og fremsynt og engasjerende lederskap for at samfunnet vårt skal utvikles på en positiv måte. Disse egenskapene har juryen for Årets ledertalent i Trondheimsregionen møtt i fullt monn hos de 23 kandidatene som var nominerte for 2015.

 

- Det har vært inspirerende å se hvor mange dyktige yngre ledere vi har i regionen – det lover veldig godt for fremtiden! mener administrerende direktør Berit Rian i Næringsforeningen.

 

Om juryen

Å komme fram til en vinner var ingen enkel jobb for juryen, ledet av Rolf Jarle Brøske (Det norske oljeselskap), og med ytterligere fire medlemmer i Maria Eggen (Adecco), Silje Engeness (Kosmorama), Frode Halvorsen (Trondheim Makers) og Kenneth Stoltz (Næringsforeningen i Trondheimsregionen).

 

Om kriteriene

Kriteriene som juryen gikk etter i utvelgelsen var kort oppsummert disse:

1.            Lederen må være under 40 år

2.            Lederansvar; personalansvar (for minimum 5 ansatte), motivator, kompleksitet i lederoppgavene

3.            Resultater (over tid); økonomisk, positivt omdømme, verdiskaping, innovasjon/nytenking, bidrag til regionen, samfunnsansvar/etikk

 

På denne bakgrunn ble 23 nominerte etter hvert snevret inn til ti finalister, med stor spredning i yrkes- og ledelsesbakgrunn. Av de ti finalistene var sju menn og tre kvinner. Basert på kriteriene over ble alle finalistene tildelt en poengscore fra 10 (høyest) til 1 (lavest) fra hvert av de fem jurymedlemmene. Høyeste oppnåelige score var dermed 50 poeng.

 

Om vinneren og juryens begrunnelse

Med hele 41 poeng av 50 mulige skilte dagens prisvinner seg ut med høy score fra samtlige jurymedlemmer. Juryen mener at årets prisvinner over lang tid har vist en god evne til å balansere ledelse av en bedrift med både høykompetanse og produksjon. Årets ledertalent i Trondheimsregionen er Thomas Reinertsen i Reinertsen AS!

 

Det er ikke første gang navnet Thomas Reinertsen og ordet ‘ledertalent’ har blitt brukt i samme setning. Til tross for at han med sine 37 år fortsatt holder seg godt innenfor det vi har valgt å definere som en yngre leder, har han gjennom en årrekke markert seg positivt i flere ulike lederposisjoner etter at han gikk inn i familiebedriften som nyutdannet ingeniør fra Aberdeen i 2000.

 

Selskapet har i løpet av disse 15 årene opplevd en eventyrlig vekst. Konsernet er fylkets største arbeidsgiver innen olje og gass, og hadde i fjor 2.800 ansatte og en omsetning på om lag 4 milliarder kroner – mer enn en dobling på bare 10 år.

 

Foruten olje og gass, tilbyr Reinertsen leveranser innen industri, bygg og anlegg, og samferdsel, og selskapet bidrar med sin kompetanse til stor verdiskaping både for regionen og nasjonen.

Thomas Reinertsen leder gruppens divisjon for olje- og gassvirksomhet, og er ansvarlig for store, komplekse satsinger for selskapet. Han er også eier av konsernet, sammen med faren Torkel, onkel Erik og søskenbarnet Kristian.

 

Thomas leder en virksomhet som ikke bare er av stor betydning i og for regionen, men som også har et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, ikke minst gjennom sterk industriell tilstedeværelse og oppbygging i Murmansk. Det kan nevnes at tidligere statsminister Jens Stoltenberg, næringsminister Trond Giske og hans russiske kollega trakk frem Reinertsen AS som mønstereksempel for satsing i nordområdene.

 

I dag er det en kompleks oppgave å lede en virksomhet som etter mange års sterk vekst står overfor en reduksjon både i aktivitet og bemanning som følge av oppbremsing i investeringene i olje- og gassektoren og halvert oljepris. Da Reinertsen til slutt måtte gå til permitteringer og oppsigelser før jul, var strikken tøyd langt for å unngå å gi slipp på noen av sine om lag 1.600 ingeniører.

Lederegenskapene blir satt på prøve, men samfunnsansvar, etikk og HMS har alltid hatt et sterkt fokus i selskapet. I HMS-arbeidet har Reinertsen null som mål for både ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på menneske, materiell og miljø.

 

Olje- og gassdivisjonen som Thomas Reinertsen leder kan skilte med imponerende resultater innen helse, miljø og sikkerhet, og er en foregangsbedrift innen området. Det har gått hele 12 år uten fraværsskader ved verkstedet i Orkanger – på den tiden har de levert mer enn to millioner fabrikasjonstimer til oljeselskapene!

- Jeg føler en sterk personlig forpliktelse for at alle våre medarbeidere skal komme helskinnet hjem hver eneste dag, sa Thomas Reinertsen til lokalavisa i Orkdal.

 

Det vitner om et sunt fokus som minner om at næringsutvikling og industriutvikling også handler om mer enn tallene på bunnlinja.

 

 

 

 


Henter møter...