Meny
 
 
  • - Dialog og sparring med andre næringsforeninger har vært gull verdt, mener Mari Westad, daglig leder i Heim Næringsforening. - Dialog og sparring med andre næringsforeninger har vært gull verdt, mener Mari Westad, daglig leder i Heim Næringsforening.

Trøndersk allianse

- Koronakrisen viser hvor viktig det er at næringslivet i Trøndelag snakker med samlet stemme. Kjøttvekta betyr mye dersom man skal bli hørt.

Det sier NiT-direktør Berit Rian, som mener samarbeidet mellom kommunene i Trøndelag etter sammenslåingen i 2018, kommer til å bli viktigere i tiden framover.

- Næringsalliansen Trøndelag (NAT) er en sammenslutning av 32 trønderske næringsforeninger og næringsforum, og har som mål å trekke i samme retning. Å stå sterkere i saker som har betydning for hele fylket, rett og slett.

 

Ønsker bedre dialog

Det siste halvåret har Næringsalliansen sendt 12 innspillsbrev til regjeringen. Da finansminister Jan Tore Sanner åpnet møtehøsten for Næringsforeningen og SpareBank 1 SMN på Britannia i august, kom det fram at det trønderske samarbeidet hadde gjort inntrykk på ministeren.

- Han og departementet hadde merket seg at vi snakket med samlet og tydelig stemme om utfordringene til Trøndelag. Det gjorde det enklere å bli hørt i kommunikasjonsstøyen, sier Rian.

Hun ønsker også at samarbeidet i Næringsalliansen skal gjøre det lettere å snakke med Trøndelagsbenken på Stortinget.

- Her er det rom for forbedringer?

- Vi ønsker tettere kontakt med representantene fra fylket vårt, men det har vist seg vanskelig å samle hele benken for samtaler. Det er litt skuffende. Jeg håper at Næringsalliansen kan bli et verktøy for å bedre dialogen, legger hun til.

 

De store linjene

De 32 aktørene i Næringsalliansen i Trøndelag teller i dag over 5.000 medlemsbedrifter. Fra Namdalskysten i nord, til Rørosregionen i sør. Store forskjeller i geografi og næringsområder til tross, så mener Rian at samarbeidet er fruktbart. Næringsforeningen i Trondheimsregionen med sine 1.800 medlemmer er naturlig nok toneangivende, men ikke dominerende.

- Det handler om de store linjene for Trøndelag. Å enes om felles, regionale næringspolitiske saker som for eksempel arealbruk, samferdsel og innovasjon i fylket. Kunnskapsdeling er også helt sentralt – vi skal lære av hverandre når vi møtes, sier Rian.

 

Små blir store

- Dialog og sparring med andre næringsforeninger har vært gull verdt, mener Mari Westad, daglig leder i Heim Næringsforening.

Heim kommune ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Hemne, Halsa og en del av Snillfjord kommune. Næringsforeningen representerer i dag 112 medlemsbedrifter med et bredt spekter fra skipsverft og industri, til små enkeltpersonsforetak.

- De fleste næringsforeninger har relativt få årsverk, så det å få et kollegium på tvers av kommunegrenser er veldig verdifullt for å diskutere problemstillinger og løsninger i

fellesskap, sier Westad til Midtpunkt.

- Når det kommer til næringspolitikk er det ingen tvil om at vi har større muskler, og muligheter, til å påvirke på nasjonalt nivå når vi står styrket sammen. Innspill fra de enkelte næringsforeningene kan bli løftet til et vesentlig høyere nivå gjennom en slik allianse, legger hun til.

 

Klar tale fra Frøya

- Samarbeidet betyr enormt mye for en liten og lokal næringsforening som Frøya Næringsforum.

Det sier daglig leder Torill M. Pettersen.

Frøya Næringsforum har rundt 100 medlemsbedrifter, de fleste relatert til oppdretts- og havbruksnæringene. Kommunen ble nylig kåret til Trøndelags nest beste kommune på attraktivitet og vekst av NHO.

- Næringslivet har et tempo som er utfordrende for de fleste å henge med på, derfor er det uhyre viktig at vi innimellom har mulighet til å fremheve viktige kjernesaker opp mot fylkeskommunen, Stortinget og Trøndelagsbenken. Vi som opererer langs kysten, har ofte en utfordring i å få resten av landet til å forstå hvor den virkelige verdiskapingen foregår. Problemstillingene som hjørnesteinsbedriftene våre står overfor, må løftes opp på et høyere nivå for å få gjennomslag og forståelse. Næringsalliansen er et viktig verktøy for å klare det.

 

- God plattform
Alliansen gir oss en god plattform for erfaringsutveksling, sier Ingrid Dahl Furunes, daglig leder i Verdal Næringsforum.
Hun mener samarbeidet senker terskelen for å ta kontakt med kolleger i viktige eller vanskelige saker.
- For meg er det viktig å møte andre ledere i samme rolle. Fellesskapet gjør at vi styrker innsatsen vår overfor sentrale myndigheter, fastslår Ingrid Dahl Furunes.

 

Sterk delingskultur

- For oss i Namdalskysten Næringsforening er det en stor styrke å være tilknyttet alliansen. En sammenslutning med over 5.000 medlemsbedrifter utgjør en betydelig stemme i næringsspørsmål, sier daglig leder Lars Fredrik Mørch til Midtpunkt.

Han vektlegger de regelmessige møtene det siste halvåret der agendaen har vært alt fra erfaringsutveksling, til produksjon av innspill til regjeringens tiltakspakker.

- Dette ser vi har fungert, understreker han.

I likhet med flere av de andre mindre næringsforeningene i Trøndelag, beskriver han hverdagen som en ensom jobb.

- Mange har kun 1-2 ansatte, og gjerne på deltid. Erfaringen så langt er at det er en sterk delingskultur, og er det noe man lurer på, så er det bare å ta en telefon, avslutter han.

 

Av Jan-Are Hansen


Henter møter...