Meny
 
 
  • PwC holder til på Brattørkaia i Trondheim. Foto: Kristoffer Wittrup PwC holder til på Brattørkaia i Trondheim. Foto: Kristoffer Wittrup

Tror på gode år framover for næringslivet

PwC ser mange positive tegn i økonomien nå, og er optimistiske til utsiktene for 2025 og fremover.

1. januar ble PwC en av Næringsforeningens 12 hovedsamarbeidspartnere, dermed gir vel første spørsmål seg selv:

- Hvorfor ønsket dere å inngå partnerskap med NiT?

- Vi hadde en grundig prosess med Næringsforeningen utover høsten i fjor, og opplever at vi deler mange felles verdier og mål. PwC skal spille en viktig rolle i omstillingen som samfunnet står overfor, og vi mener at store utfordringer ikke kan løses med fortidens tanker. Det krever mye bredere fagområder og miljøer som kan jobbe sammen, forteller Lædre.

- I så måte er NiT gull verd for oss, for vi når ut til mange flere enn vi normalt ser innen eget nettverk og eksisterende kundemasse, føyer han til.

Innholdsrik verktøykasse

Kollega Henrik Granbo, revisjonspartner i avdelingen Revisjon Nord, og «fostret opp i PwC-systemet gjennom 15 år», som han uttrykker det med et stort smil, synes at partnerskapet med NiT er en fantastisk match.

- Rollen vi nå får sammen med dere, er veldig verdifull, for den gir oss flere muligheter til å dele hva vi kan, selv om vi ikke nødvendigvis skal rekruttere nye kunder.

Vi har en felles interesse i å dele verktøy som kan hjelpe næringslivet og samfunnet med å ta de riktige valgene fremover, påpeker duoen til Midtpunkt, og trekker frem de omfattende retningslinjer og regelverk som kommer på løpende bånd fra EU.

- Ta EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) som et aktuelt eksempel. Noe av tanken fra EU er at rapporteringen skal være en driver for utviklingen av næringslivet i bærekraftig retning. Men hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser får det for din bedrift – i dag eller om to år? Hvilke omstillinger kreves, og kanskje like viktig: hvordan skal de gjennomføres? Bærekraft kan sjelden håndteres bare på «stabsnivå» – omstilling må gjerne håndteres ned i linja, sier Granbo, som bruker mye av arbeidsdagen på å bistå kunder med finansiell revisjon, risikovurdering og internkontroll.

Nye retningslinjer og direktiver starter gjerne med å innføres i de større bedriftene og institusjonene, som for eksempel innen banksektoren. Dette er ofte omfattende og teknisk, men spennende også, ut fra rådgiverens perspektiv.

- Vi ser gjerne hva som trengs, og bistår med kompetanseløft ute hos kundene. Det er heldigvis ikke bare slik at verden brenner og at den skal reddes av rapportering, beroliger Lædre.

- Men du trenger ikke være truffet av en regulering for å ønske å gjøre en endring, legger han muntert til.

Business as usual?

Hvert år siden 1997 har PwC laget en spørreundersøkelse rettet mot topplederne i store internasjonale selskaper. Årets utgave av PwC Global CEO Survey ble besvart av 4.700 ledere fra 105 land. Den avslører blant annet at nesten to tredeler av næringslivstoppene tror at selskapene kan fortsette som i dag og være i business om 10 år.

- Da lurer jeg på om disse egentlig forstår hva som skjer, sier Granbo.

Selv er han av den klare oppfatning at jo større kompleksitet, jo mer bør topplederen lede fra baksetet, mens ekspertgruppene får ta mer styring.

- 43 prosent av topplederne oppgir at for mye tid går med til ineffektive, «unyttige» oppgaver. Mange opplever usikkerhet med hensyn til omstillingene som kommer hurtig nå, og vi ser en tendens til at stadig flere beslutninger dyttes oppover, der de egentlig burde tas på lavere nivå. Økt kompleksitet i næringslivet krever en annen ledelse enn den typiske eksperten som leder. Utvikling og effektivitet i ledergruppene og også nedover i organisasjonen blir mye viktigere, og uten godt fungerende team så skaper det et betydelig potensial for ineffektivitet, utdyper Lædre.

Les hele saken i siste utgave av Midtpunkt.


Henter møter...