Meny
 
 

Uroens drivere

Sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere for både myndigheter og næringsliv.

Et mer ustabilt geopolitisk bilde gjør at globalisering i økende grad må vike plass for regionalisering, og sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere for både myndigheter og næringsliv. Forsyningslinjer vil i økende grad flyttes hjemover, men samtidig kan det økte fokuset på sikkerhet og beredskap sette fart på det grønne skiftet. 

Les rapporten om dette fra KPMG: https://kpmg.com/no/nb/home/campaigns/2023/01/uroens-drivere.html

 


Henter møter...