Meny
 
 

Gjestekommentar

Wenche Bakke fra Lille Martine om handel i Midtbyen.

 

 

Wenche Bakke er eier og daglig leder av Lille Martine i Byhaven, som selger tøy til barn og unge.

 

Utviklingen for handelsnæringen i sentrum

 

Jeg er utrolig takknemlig for å jobbe med det jeg liker best av alt, nemlig å drive butikk! Jeg elsker å bli målt og hver dag er som en eksamen i omsetning, konvertering og kundetilfredshet. Konkurransen har aldri vært tøffere enn den er nå. Handlevanene er i stadig endring og det er lenge siden konkurransen var lokal. Dersom min butikk ikke kan tilby det kunden vil ha, er varen etter all sannsynlighet bare noen tastetrykk unna. Men heldigvis setter de aller fleste fremdeles pris på å handle i en fysisk butikk, og viktigere enn noen gang er det å by på fagkunnskap og service for å være det foretrukne alternativ.

 

For å drive god butikk må man være positiv og løsningsorientert, og jeg hater å skylde på utenforliggende faktorer de ukene jeg ikke er fornøyd med min eksamen. Men uansett hvor positiv man er, må jeg innse at kundegrunnlaget er dårligere nå enn tidligere. Vi har nedgang i besøk, og jobber hardere enn noen gang for ikke å miste omsetning. Målet er å ta enda bedre vare på de som kommer og selge bittelitt mer til hver enkelt. Så langt har det heldigvis gått bra!

 

Men det har ikke gått bra for alle. I ukene etter nyttår har det vært et ras av butikker som avvikler i Midtbyen. Alle har ikke livets rett, og av og til må det en opprydding til, men tallet er skremmende høyt. Store aktører opplever ikke Midtbyen som attraktiv, og nisjebutikkene er de mest sårbare. Miljøgata Olav Tryggvasons gate har ikke gitt positive resultater for trafikkavviklingen, og kundene opplever Midtbyen som lite tilgjengelig. Den opplevde tilgjengeligheten var jo heller ikke veldig bra fra før, og det er vondt å se at situasjonen nå er ytterligere forverret.  

 

Effekten av miljøtiltakene som er satt i gang er lite forenlig med Bystyrets vedtak fra 2012 om 5 prosent årlig omsetningsvekst for sentrumshandelen. Politiske ord og handling henger ikke sammen. Endring i kjøpevaner er sikkert en del av forklaringen på at vi opplever sviktende besøk i sentrum, men tilgjengeligheten er nok hovedårsaken. Min oppfatning er at når kundene først kommer til sentrum, så trives de veldig godt her. Det er her de får det lille ekstra, og kombinasjonen av handel, servering og kultur er virkelig noe vi kan være stolte av å tilby! Jeg opplever også at kundene sympatiserer med handelsstanden og uttrykker bekymring for om flere må stenge. Jeg har veldig tro på at byens innbyggere vil bruke byen bare det er enkelt å komme seg hit.

 

Det er ikke gjort over natten å bygge parkeringsplasser i randsonene, og i alle fall ikke å bygge parkering under bakkeplan. Mens vi venter på større prosjekter får vi håpe at byens politikere tar til fornuft før det er for sent. Det tar år å bygge opp bedrifter, men det er dramatisk hvor fort det er å rive ned.  Jeg velger å se lyst på fremtiden til Midtbyen. Byggingen av det nye Torvet har kommet langt, Britannia er snart klar til åpning og Miljøgata er jo tross alt bare et prøveprosjekt. Jeg blir meget overrasket om evalueringen viser at prosjektet var vellykket. La oss gå en blomstrende vår i møte og ta vare på arbeidsplasser og det særpreget som bare vi i Midtbyen kan tilby!


Henter møter...