Meny
 
 
  • Positivt mottatt. Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring, står bak Trondheim kommunes gründerstrategi som ble vedtatt i Bystyret torsdag 25. august. Tekst og foto: Jan-Are Hansen Positivt mottatt. Ola By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring, står bak Trondheim kommunes gründerstrategi som ble vedtatt i Bystyret torsdag 25. august. Tekst og foto: Jan-Are Hansen

Etterlyser stayerevne

- Ikke alt gründerskap har livets rett, mener Ola By Rise. 

- Ikke alt gründerskap har livets rett. Det som derimot bekymrer meg mer, er de gode ideene som ikke fanges opp og forblir urealiserte på grunn av manglende støtte og oppbakking. Det er bare trist.


Engasjert er et betegnende adjektiv på Ola By Rise, fersk kommunaldirektør for kultur og næring. Spesielt når han trekker linjene i kommunens nye gründerstrategi som ble vedtatt i bystyret i slutten av august.

Politisk knadd strategi

Ett av punktene i ”Granåsen-erklæringen” til sentrum-venstre koalisjonen etter kommunevalget i 2015 var at Trondheim skulle ha en egen gründerstrategi. Og rådmannen ble satt på saken.
- En omfattende oppgave?
- Absolutt. Vi har rådført oss både med gründere, investorer, næringslivsorganisasjoner, universitet og driverne bak gründerkulturen i Trondheim og Trøndelag. For å nevne noen, forteller han.
By Rise understreker samtidig at planen han legger fram for bystyret er en strategi som fremdeles er i startgropa.
- Dette er rammeverket vi skal bygge videre på, legger han til.
- Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra politikerne i behandlingen av strategien?
- I all hovedsak positive. Den er skikkelig politisk knadd, smiler han.

Vil stimulere

I strategien er det vektlagt en rekke områder der det må gjøres større og tydeligere grep i framtiden. Å utarbeide en toårig handlingsplan for nyskaping og nyetableringer som en del av den større Strategisk næringsplan for Trondheimregionen, er høyt prioritert. Hvordan Trondheim kommune kan bidra med å bedre tilgangen på tidligere risikokapital er et annet sentralt punkt.
Ekstra interessant er det imidlertid å lese at rådmannen ønsker å legge til rette for at kommunen blir en attraktiv og åpen arena for utprøving av nye tjenester og produkter fra innovasjons- og gründerbedrifter i regionen.
- At Trondheim tenker nytt i forbindelse med offentlige innkjøp med andre ord?
- Ja. Vi ønsker å åpne for særskilte anbudsrutiner som kan brukes når nyskaping av bedrifter og sosialt entreprenørskap skal stimuleres, sier By Rise.
Han legger også vekt på at gründerskap er mer enn utvikling av ny teknologi.
- Vi er teknologihovedstaden, men vi må evne å se det store bildet. Gründer er et sammensatt begrep. Vi skal rette blikket framover samtidig som vi har øyne i nakken.

Darwinisme

Kun 1 av 10 gründere i Norge i dag lykkes med å løfte ideen sin opp til å bli en lønnsom virksomhet. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, mener kommunaldirektøren.
- Det skal være en viss darwinisme i gründerprosessen. Det er bare sunt. For meg handler dette aller mest om at alle involverte må skru til hodene, klare å tenke nytt, samt være endringsvillige. Det som bekymrer meg mer er at vi – både kommunen og andre aktører – ikke alltid evner å fange opp alt det gode entreprenørskapet som kanskje kunne utviklet seg til suksesshistorier. Her må vi bli bedre, mener By Rise.
Samtidig understreker han at det er de aller færreste gründerne som lykkes i første forsøk.
- Ikke alle lykkes umiddelbart, men det er en viktig forutsetning for suksess å ikke gi opp i motgang. Ideer må bearbeides og kvalitetssikres. God stayerevne er en nødvendig kvalitet for å nå opp.
- Å feile er også en viktig del av læringsprosessen?
- Nettopp.

Heiagjeng

De mer kyniske av leserne vil kanskje hevde at politiske dokumenter med ordet strategi i tittelen, stort sett er papirtigre med lite reelt innhold.
- Har de litt rett?
By Rise trekker smilende på svaret.
- Det vil jeg ikke si. Kommunens oppgave er ikke å skape gründere. Vår viktigste rolle er å legge til rette, fasilitere og gjøre det enklere å lykkes. Være en heiagjeng, for å si det på den måten. Jeg er opptatt av mangfoldet og bredden i startfasen, fra entreprenørfaget i ungdoms- og videregående skole. Det handler mye om å stimulere nysgjerrighet og kreativitet fra ung alder, innen mange felt.

Må ikke låse oss fast

By Rise understreker at det er viktig å tenke på de lange linjene når det gjelder gründerstrategier.
- Bare ta denne som eksempel.
By Rise plukker opp mobiltelefonen sin. En ganske ny modell.
- Hvis vi går tilbake til slutten av 90-tallet så var ikke denne vanlig. De som hadde mobil hadde en tung, enkel affære som slett ikke var ”smart”. I dag er den allemannseie, sier By Rise som påpeker at mange telefoner i dag benytter teknologi som er utviklet nettopp her i Trondheim.
- En kommunal strategi må ha langsiktig perspektiv, men ha evnen til å speile nye utfordringer i omgivelsene. Dette første gründerstrategiutkastet har så langt møtt flere positive enn negative reaksjoner, men vi trenger å kna og bearbeide underveis. Er vi ikke våkne og åpne for endring og nytenking, kan strategier være utdaterte på to-tre år, avslutter han.

 


Henter møter...