Meny
 
 
  • Høy aktivitet. Seksjonsleder ved digitaliseringssenteret i Granåsvegen Stian Elvetun (t.v.) og salgs- og markedssjef Jon Helge Seljeseth viser Midtpunkt rundt i «skannefabrikken» der produksjonen går på høygir. Medarbeiderne er nettopp ferdige med Asker kommune. Når digitaliseringen er fullført kan brukerne i kommunen logge seg inn og hente frem alle byggetegninger og dokumenter knyttet til eiendommene. Høy aktivitet. Seksjonsleder ved digitaliseringssenteret i Granåsvegen Stian Elvetun (t.v.) og salgs- og markedssjef Jon Helge Seljeseth viser Midtpunkt rundt i «skannefabrikken» der produksjonen går på høygir. Medarbeiderne er nettopp ferdige med Asker kommune. Når digitaliseringen er fullført kan brukerne i kommunen logge seg inn og hente frem alle byggetegninger og dokumenter knyttet til eiendommene.
  • Digitaliserer en kilometer arkiv. Direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Ellen S. de Vibe og administrerende direktør Tor E. Aune i Geomatikk IKT AS signerer kontrakten for digitalisering av kommunens byggesaksarkiv. Foto: Ragnhild Langeland Digitaliserer en kilometer arkiv. Direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Ellen S. de Vibe og administrerende direktør Tor E. Aune i Geomatikk IKT AS signerer kontrakten for digitalisering av kommunens byggesaksarkiv. Foto: Ragnhild Langeland

Vokser seg store på digitalisering

Geomatikk IKT på Tyholt er landets største kommersielle digitaliseringssenter for historiske papirarkiver. Nye millionkontrakter med Oslo og Stavanger sikrer veksten i årene som kommer.

Da Oslo kommune tidligere i høst valgte Geomatikk IKT til registrering og digitalisering av kommunens byggesaksarkiv, betød det at fire millioner dokumenter – omtrent en kilometer med arkivhyller – skal finne veien gjennom selskapets store maskinpark av skannere i Granåsvegen på Brøset de neste to årene. Kontrakten har en verdi på 15 millioner kroner, og ble nylig fulgt opp med et oppdrag for Stavanger kommune der 600 hyllemeter byggesak skal digitaliseres og inn i Geomatikks egen skytjeneste.
Daglig leder Tor E. Aune er storfornøyd med kontraktene.
- Digitaliseringen gjør kommunene i stand til å effektivisere saksbehandlingen, fordi de kan bruke tiden på å yte bedre tjenester til brukerne, gi publikum innsyn, og gi informasjon i stedet for å lete etter informasjon, forklarer han til Midtpunkt.
Selskapet har gjennom en årrekke levert digitaliseringstjenester til mer enn 80 norske kommuner, og flere kommer til.
- Vi er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til dokumenthåndtering, datafangst i felt og konsulenttjenester, herunder digitalisering og digitale arkiv, geografisk IT og systemutvikling, sier Aune.
Selskapets motto, Effektiv hverdag, blir gjerne resultatet for kundene deres også.
- Det viktige er at det blir et godt, søkbart arkiv til slutt, som skal kunne kobles opp mot andre arkiver, dokumenter og kart, påpeker han.

Teknisk kompetansemiljø
Bedriften sysselsetter rundt 75 medarbeidere, der 60 er fast ansatte og 15 innleide konsulenter knyttet til de store digitaliseringskontraktene. En stor andel er høyskoleutdannede ingeniører og sivilingeniører, og hele 12.000 arbeidstimer øremerkes til utvikling av produkter og nye digitale tjenester.
I Trondheim har selskapet tidvis slitt med å rekruttere systemutviklere på grunn av hard konkurranse om denne kompetansen.
- Men det siste året har vi fått folkene vi vil ha. Vi rekrutterer både erfarne og noen direkte fra NTNU og høyskolemiljøet – vi mener det er en god miks som er fornuftig for selskapet, konstaterer Aune.
Geomatikk-gruppen har også etablert et nytt selskap i Gävle som går godt. Den svenske virk­s­om­heten Geomatikk AB holder hus i lokalene etter Ericsson, og kan håndplukke høyt kvalifisert arbeidskraft med bakgrunn fra tele-
­kom­munikasjons­giganten.
- Hvordan er de økonomiske utsiktene for Geomatikk IKT i året som kommer?
- I dag omsetter vi for om lag 60 millioner kroner, med en driftsmargin som ender opp et sted mellom 5 og 10 prosent, smiler lederen.
Budsjettet for 2016 er ikke styrebehandlet i skrivende stund, men Aune antyder at 10 prosent økning på topplinjen er et greit mål for året.

Fabrikken
Fra hovedkontoret i Telenorbygget på Tyholt tar salgs- og markedssjef Jon Helge Seljeseth med oss en snartur bort til «fabrikken», der selve produksjonen skjer for kommunene som får digitalisert sine arkiver. Her deler 25 ansatte 650 kvadratmeter gulvplass med arkivmapper så langt øyet rekker. I sirlig orden, det skal sies.
- Det er mye mer snakk om digitalisering av kommune-Norge nå enn det var for bare tre-fire år siden. Utviklingen har akselerert, forklarer Seljeseth, og forteller at de overvåker alt som er av offentlige anbud på området.
- Hvem er konkurrentene deres?
- Vi har vel ingen store konkurrenter i Norge, men i Danmark er det noen som har holdt på en stund. Danskene var tidligere ute enn Norge på digitalisering av arkiver, men vårt fortrinn er at det er nok ikke mange med like mye kunnskap om de tekniske arkivene i kommune-Norge som vi har, avslutter Jon Helge Seljeseth.

 

Fakta om Geomatikk IKT AS

  • Etablert i 2009 som eget selskap under Geomatikk-gruppen
  • Forretningsområder: IT drift, system­utvikling, konsulent/rådgiving
  • Eid av Ketil Sandhaug (75 prosent) og Knut Bratsberg (25 prosent)
  • Ca. 75 ansatte
  • Omsetning 2014: 58,6 MNOK
  • Resultat 2014: 4,3 MNOK

Henter møter...